Tập huấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP năm 2020


Trong 02 ngày (02 - 03/7/2020) tại Khách sạn Thái Dương, thành phố Vĩnh Yên. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty Cổ phần Sông Đà Kinh Bắc tổ chức lớp tập huấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho 45 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình (gọi tắt là chủ thể) tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Theo quy định của Chương trình OCOP, để được chứng nhận xếp hạng  OCOP 3 sao, OCOP 4 sao hoặc OCOP 5 sao, sản phẩm phải đạt được số điểm nhất định đáp ứng các tiêu chí của bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP ban hành tại quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đây là những nội dung mới và khó thực hiện, đặc biệt là với những chủ thể lần đầu tham gia chương trình OCOP. 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Đỗ Hải Triều, Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới nhấn mạnh: Chương trình OCOP là một nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng sản phẩm OCOP là xu thế tất yếu trong phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, đây là nội dung khó phải trải qua chu trình phức tạp, đòi hỏi cần có sự hỗ trợ của nhà nước và sự nỗ lực của các chủ thể tham gia chương trình. Với mong muốn năm 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP từ 3 sao trở lên, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn sát cánh cùng các chủ thể để triển khai chương trình đạt hiệu quả cao. Đồng thời, đề nghị các chủ thể cần tập trung tiếp thu nội dung bài giảng để xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp điều kiện thực tiễn tại đơn vị mình.    

Qua 02 ngày tập huấn, các chủ thể đã được cung cấp nội dung về khái niệm kinh doanh, tổ chức kinh tế tham gia OCOP; maketing cơ bản, hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm mới; hướng dẫn lập hồ sơ tham gia thi đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cụ thể đối với từng loại hình sản phẩm, dịch vụ được quy định tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP...

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức về quản trị, phương pháp xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công tác hoàn thiện sản phẩm và tiếp cận với chính sách của nhà nước trong hỗ trợ phát triển sản phẩm, làm cơ sở để các đơn vị sản xuất, hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP./.

Ngày đăng: 08/07/2020 Tác giả: Hiếu Linh - Số lần được xem: 444

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website