Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TTNS&VSMTNT ngày 25/3/2020 về tuyên truyền nước sạch và VSMT nông thôn thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới(NTM) năm 2020. Để đảm bảo các xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 có tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt chuẩn theo quy định, sáng 29/7/2020, tại Hội trường UBND xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho đại diện 50 hộ dân trên địa bàn xã.

Hội nghị truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã Minh Quang

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân đã được ông Nguyễn Công Tường, Trưởng phòng Huấn luyện Tuyên truyền thuộc Trung tâm nước sạch và VSMT nông thônVĩnh Phúc truyền đạt các nội dung về: Tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người; hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh và các xã nông thôn mới nâng cao thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020; các giải pháp về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; một số mô hình xử lý nước và xử lý môi trường hiện nay trên địa bàn tỉnh.      

Theo kết quả đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,7%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam đạt 60,56%; tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 72,48%; tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam đạt 24,16%.

Trong năm 2020, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền vận động sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho 5 xã xây dựng NTM nâng cao bao gồm: xã Minh Quang, huyện Tam Đảo; xã Vân Hội, huyện Tam Dương; xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường; xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên; xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc.

Thông qua việc mở hội nghị tập huấn, các hộ dânsẽ nắm được những kiến thức cơ bản, vai trò của nước sạch đối với sức khỏe con người, từ đó tuyên truyền tới nhân dân trong toàn xã nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường, nguồn nước, thay đổi hành vi, tăng cường tỷ lệ tiếp cận bền vững với nước sạch tại khu vực nông thôn, góp phần giúp địa phương đạt tiêu chí về nước sạch trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu./.

Ngày đăng: 31/07/2020 Tác giả: Hồng Đức – Trung tâm Thông tin nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 549

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website