Tam Đảo tập huấn thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm


Thực hiện chu trình OCOP thường niên theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 14/2/2020 của UBND huyện về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Tam Đảo năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 6/7/2020 về tuyên truyền, tập huấn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Tam Đảo năm 2020. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đảo phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 3 lớp tập huấn thực hiện Chương trình OCOP đối với 150 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách Chương trình OCOP các xã, thị trấn và đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất kinh doanh các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của huyện.

Đồng chí Đỗ Hải Triều-Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới truyền đạt nội dung tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Hải Triều - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới truyền đạt những nội dung cơ bản để triển khai, thực hiện Chương trình OCOP như: OCOP là gì ?; Sự cần thiết thực hiện Chương trình; Mục tiêu, đối tượng tham gia thực hiện Chương trình; Quy định về các sản phẩm tham gia thực hiện Chương trình; Nguyên tắc tham gia thực hiện và trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai OCOP; Tổ chức và năng lực thực hiện OCOP; Triển khai chu trình OCOP; Viễn cảnh tổ chức kinh tế OCOP,... Đồng thời, hướng dẫn các bước thực hiện Chương trình như: Công tác tuyên truyền, hướng dẫn; Lập và nộp phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm; Phương án, dự án sản xuất kinh doanh; Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh; Đánh giá, phân hạng sản phẩm; Xúc tiến thương mại và một số dự thảo về cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh Vĩnh Phúc...

Theo phiếu đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2020 của các chủ thể, huyện Tam Đảo có 13 sản phẩm tham gia gồm: Thịt gà đồi Tam Đảo, Nấm sò Tam Đảo, Nấm đông trùng hạ thảo, Sắn bột lọc Tam Đảo, Bánh trưng gù Tam Đảo, Bánh gio Tam Đảo, Măng ớt Tam Đảo, Cà ghém Tam Đảo đóng hộp, Rượu dứa Tam Đảo và các sản phẩm từ sữa bò Tam Đảo.... Đến hết năm 2020 huyện Tam Đảo phấn đấu có ít nhất 7 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, đồng thời hướng dẫn các chủ thể đã tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 được xếp hạng 3 sao như Trà hoa vàng Tam Đảo, Tinh bột nghệ Tam Đảo, Viên tinh bột nghệ mật ong Tam Đảo… hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt của các sản phẩm để nâng bậc theo quy định./.

Ngày đăng: 19/08/2020 Tác giả: Lưu Văn Hương - Phòng NN&PTNT Tam Đảo - Số lần được xem: 166

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website