Vĩnh Tường quyết tâm hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2020


Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, hành trình gần 10 năm xây dựng NTM của Vĩnh Tường đã gặt hái những thành quả với 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM;Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, đến nay đời sống người dân huyện Vĩnh Tường không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc.

Một góc đô thị Vĩnh Tường sau hành trình 10 năm  xây dựng NTM

Bắt tay vào chương trình NTM năm 2011, Vĩnh Tường là huyện có số xã tham gia xây dựng NTM nhiều nhất tỉnh (26/112 xã, chiếm 23,2% toàn tỉnh). Sau gần 10 năm thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, chương trình xây dựng NTM của huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ nguồn vốn huy động trên 6.825 tỷ đồng, các địa phương đã nỗ lực hoàn thành 19 tiêu chí trong chương trình. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận đạt chuẩn NTM.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt hơn 46 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,36% vào cuối năm 2019. Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Đặc biệt, theo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về chương trình xây dựng NTM được Ủy ban MTTQ huyện thực hiện, có trên 97% các hộ được lấy ý kiến đồng tình với kết quả xây dựng NTM của huyện, đánh giá tất cả các tiêu chí đều đã đạt chuẩn.

Bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nông thôn Vĩnh Tường đã có những đổi thay căn bản, kết cấu hạ tầng từng bước được phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện đã lựa chọn các xã Tam Phúc, Ngũ Kiên và Vũ Di xây dựng thành xã NTM nâng cao và 03 thôn (thôn Vũ Di - xã Vũ Di; thôn Phúc Lập Trong - xã Tam Phúc; thôn Thượng - xã Ngũ Kiên) thôn dân cư NTM kiểu mẫu và phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc đang phấn đấu hoàn thành xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2020

Theo báo cáo của UBND huyện đến nay đối với xây dựng xã NTM nâng cao 03 xã Vũ Di, Tam Phúc, Ngũ Kiên cơ bản đạt 4/5 tiêu chí theo quy định, còn tiêu chí Hạ tầng Kinh tế -Xã hội đang được tập trung hoàn thiện.

Xã Vũ Di đã đạt các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, giáo dục đào tạo và văn hóa, hệ thống chính trị - hành chính công, xã đang tập trung xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh hai bên đường các tuyến đường giao thông trục thôn, liên thôn xã là 3,02 km, còn phải thực hiện cứng hóa 3,85 km (đường gạch) đường ngõ, xóm và đang hoàn thành công trình cải tạo khuôn viên, nâng cấp cơ sở vật chất của Trường mần non để trường được công nhân đạt chuẩn mức độ 2, toàn xã phấn đấu trong tháng 12/2020 sẽ hoàn thành các công việc trên.

Xã Ngũ Kiên vừa hoàn thành nâng cấp nhựa hóa 6,9 km đường liên thôn, cứng hóa tuyến đường liên thôn từ thôn Đông đi thôn Thượng, đang thi công, hệ thống điện chiếu sáng; toàn xã đã trồng được 1,8 km trên 4 km cây xanh, mua chậu hoa cây cảnh hai bên đường tại thôn Thượng, vẽ được 500m2  đường bích họa tại thôn Thượng và thôn Xám; công trình xây dựng nhà điều hành trường tiểu họcđang triển khai, cùng với đó thực hiện thủ tục thu hồi đất để mở rộng 03 trường học; tất cả các hạng mục trên được xã hoàn thành trong tháng 11/2020.

Đối với xã Tam Phúc đang tiến hành nâng cấp, cải tạo 5,033 km đường ngõ, xóm trồng được 730m trên 1.400 m hoa, cây cảnh hai bên đường, đã xây dựng được 4,21 km trên 9,243 km hệ thống điện chiếu sáng đường trục thôn và liên thôn, ngõ xóm. Đang tập trung cải tạo, nâng cấp nhà điều hành trường THCS và cải tạo, nâng cấp hạng mục nhà bộ môn, lớp học trường Mầm non, các hạng mục trên sẽ hoàn thành trong tháng 11 và 12/2020.

Công tác xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu tại 03 thôn cơ bản đạt 7/9 tiêu chí theo quy định, còn hai tiêu chí là Giao thông, Vệ sinh môi trường chưa đạt do hệ thống đường giao thông, cây xanh, đường hoa, hệ thống rãnh thoát nước thải, xử lý rác thải chưa đồng bộ. Các tiêu chí chưa đạt đang được các xã rà soát, lập danh mục các công trình đầu tư để thực hiện cùng với tiêu chí xã NTM nâng cao.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của các ban, ngành và địa phương, phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện được đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Ngày đăng: 30/09/2020 Tác giả: Hồng Đức - Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 141

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website