Cung cấp chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường năm 2020


30 chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới và 25 chương trình phát thanh tuyên truyền bảo vệ môi trường do Cục Thông tin cơ sở đã tổ chức sản xuất và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Link: https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/Chuyenmuc/1741/thong-tin-co-so.html

Ngày đăng: 06/10/2020 Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông - Số lần được xem: 20

Phát triển nông thôn


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website