Đạo Trù thay đổi cùng Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới


Đạo Trù là xã miền núi khó khăn của huyện Tam Đảo với tổng diện tích tự nhiên là gần 7.500 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là hơn 700 ha. Toàn xã có trên 85% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập của người dân còn thấp. Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với Đạo Trù có ý nghĩa vô cùng to lớn từng bước đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn.

Sau 8 năm thực hiện chương trình, năm 2019, xã đã được đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành tích đáng ghi nhận mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã làm được.

Bộ mặt nông thôn Đạo Trù khởi sắc sau khi thực hiện CTMTQG về XDNTM

Đảng ủy-HĐND-UBND xã Đạo Trù

Trong 8 năm tổ chức triển khai thực hiện, Đảng ủy-HĐND-UBND xã đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những hiệu quả tích cực. Trong đó, xã đã hoàn thành được 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Sau đây là một số hình ảnh về xây dựng NTM của xã Đạo Trù:

Hệ thống Thủy lợi được xây dựng cơ bản, tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên

Các Hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng phục vụ tưới tiêu cho nhân dân

Hệ thống điện và các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đạo Trù cơ bản đảm bảo yêu cầu.

Trường Mầm non Đạo Trù đạt chuẩn quốc gia

Đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mùa chữ, phổ cập giáo dục tiểu học,…

Toàn xã có 13/13 thôn có nhà văn hóa để khai thác sử dụng.

Trạm Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I

Phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM, Đạo Trù tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì, nâng cao các tiêu chí và hoàn thành mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, từ đó góp phần giúp Tam Đảo hoàn thành mục tiêu trở thành thị xã vào năm 2025./.

Ngày đăng: 13/10/2020 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 299

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website