Hoàng Hoa đạt 3/5 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao


Hoàng Hoa là một xã miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Tam Dương, có tổng diện tích tự nhiên là 760,63 ha, trong đó đất nông nghiệp là 361,21 ha. Từ nền tảng được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới mục tiêu giai đoạn 2021-2025 xã sẽ được công nhận danh hiệu "Xã nông thôn mới nâng cao".

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trong năm 2020, với điều kiện thuận lợi là chính trị, tư tưởng của cán bộ trong Đảng bộ luôn vững vàng, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, vững bước xây dựng Đảng bộ về mọi mặt kể cả tư tưởng, chính trị lẫn việc làm, sự đoàn kết thống nhất cao của Đảng bộ, nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, tích cực thi đua sản xuất, xây dựng các phong trào ở thôn, xóm ngày càng được vững mạnh, an ninh chính trị an toàn xã hội được giữ vững, tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, Hoàng Hoa đã đạt 3/5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân được xem là nền tảng của quá trình xây dựng nông thôn mới. Hoàng Hoa được biết đến là một địa phương có ngành chăn nuôi khá phát triển, xác định phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị từ đó nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đã có nhiều mô hình chăn nuôi ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế cao; các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng được đưa vào sản xuất. Giá trị bình quân năm 2020 ước đạt 90 triệu/ha bao gồm trồng trọt và chăn nuôi. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 46,3 triệu đồng/người/năm và hiện tại tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%. Đây được xem là một trong những tiêu chí đạt đáng khích lệ đối với nhân dân và chính quyền địa phương xã.

Về giáo dục và đào tạo văn hóa, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt hơn 40%, 100% thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên, hình thành các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. 

Câu lạc bộ bóng chuyền hơi tại Khu 3, Hoàng Hoa là nơi người dân vui chơi, giải trí, giải tỏa áp lực sau mỗi ngày làm việc

Hai tiêu chí chưa đạt bao gồm Hạ tầng kinh tế xã hội và Vệ sinh môi trường. Hiện tại tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đạt 80%; trường THCS và Mầm non đạt chuẩn quốc gia gia đoạn 1, trường Tiểu học đang hoàn thiện cơ sở vật chất để được công nhậ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định đạt 100%, nước sạch đạt 67%, tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt 95%.

Ông Vũ Đại Phong, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Hoa cho biết: Xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là quá trình có khởi đầu và không có điểm kết thúc. Mặc dù Hoàng Hoa gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện do địa bàn rộng, phức tạp, nhiều đồi núi, dân cư sống không tập trung, nhất là trong điều kiện việc huy động nguồn lực từ nhân dân rất khó khăn; một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ việc xây dựng nông thôn mới. Song dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai, thực hiện khẩn trương, kịp thời và đồng bộ, từ đó đời sống nông dân nông thôn có nhiều đổi mới cả về vật chất và tinh thần, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để đạt 5/5 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong thời gian tới, chính quyền địa phương tập trung xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ổn định, bền vững. Đặc biệt quan tâm tới hoạt động phát triển kinh tế hộ giá đình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế trang trại. Huy động, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu. Đồng thời bảo tồn, phát huy các hình thức văn hóa, văn nghệ vui chơi giải trí,...

Với những cách làm hay, sát với tình hình thực tiễn, tin tưởng rằng, Chương trình MTQG về xây dựng NTM tại Hoàng Hoa sẽ thực sự phát huy được hiệu quả và cán đích đúng lộ trình trở thành xã nông thôn mới nâng cao./.

Ngày đăng: 10/03/2021 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 85

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website