Xây dựng Nông thôn mới góp phần đưa hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện


Giao thông được coi như là huyết mạch, giao thông phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa. Do vậy, những năm gần đây được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của tỉnh với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện và đồng bộ, tạo đà thực hiện tiêu chí số 2 (giao thông) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Tuyến đường giao thông nông thôn xã Bình Định, huyện Yên Lạc được đổ bê tông khang trang, rộng rãi

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chương trình GTNT, hiện toàn tỉnh có 4.199km đường giao thông nông thôn, trong đó có 439km đường huyện, 3.760km đường trục xã, trục thôn và đường ngõ xóm. Xác định phát triển giao thông nông thôn là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, là khâu trọng yếu trong chương trình phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, bảo đảm tính kết nối vùng, kết nối liên tỉnh. Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống giao thông như Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển đường giao thông nội đồng giai đoạn 2011- 2020; Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển GTNT tỉnh giai đoạn 2017-2020.Theo đó sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển GTNT thì  hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện và phát triển theo mô hình hướng tâm kết hợp vành đai.

Đi đầu trong triển khai thực hiện việc hỗ trợ phát triển GTNT tỉnh phải kể đến huyện Sông Lô. Theo báo cáo của UBND huyện, ngày mới thành lập, toàn huyện có 11% đường giao thông nông thôn được cứng hóa, còn lại là đường đất. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ngoài số tiền hỗ trợ của tỉnh, người dân Sông Lô còn tự nguyện đóng góp hàng nghìn mét vuông đất và hàng chục tỷ đồng cho xây dựng đường giao thông. Nhờ đó, đến hết năm 2020, toàn huyện xây dựng 240,45 km đường giao thông nông thôn; cứng hóa 100% đường trục xã, 84% đường trục thôn, 66% đường ngõ xóm, 65% đường trục chính giao thông nội đồng. Đồng thời, cải tạo, xây mới trên 101,5 km cống rãnh thoát nước thải.

Đối với huyện Yên Lạc, sau 5 năm đạt chuẩn huyện nông thôn mới, nhờ sự đồng thuận, thống nhất trong dân, nhất là việc hưởng lợi từ hỗ trợ phát triển GTNT, đến nay, huyện có 100% tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa và có gần 90 km cống, rãnh thoát nước thải được đầu tư, xây mới, nâng cấp, vượt chỉ tiêu đăng ký.

Đánh giá của Ban chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới huyện Yên Lạc, giao thông phát triển đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Giai đoạn 2015-2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 10.653 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm. Yên Lạc phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 có 30% số xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, trên 25% thôn đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, từ năm 2017 đến nay, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 160.871 triệu đồng cho xây dựng giao thông nông thôn với cơ chế hỗ trợ là 40% cho xã đồng bằng, tương ứng 520 triệu đồng/1km; 50% đối với xã trung du, tương ứng 650 triệu đồng/1km; 60% đối với xã miền núi, tương ứng 780 triệu đồng/1km. Nguồn vốn hỗ trợ kịp thời giúp các xã khó khăn có điều kiện đẩy nhanh hơn tiến độ xây dựng và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 112/112 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM và hoàn thành tiêu chí giao thông với 100% đường trục xã, 88% đường trục thôn, ngõ xóm được cứng hóa, tổng số cống, rãnh thoát nước thải được cải tạo, xây mới lên tới 754,5 km.

Với mục tiêu cứng hóa toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trong giai đoạn 2021-2025, trong đó đến năm 2022, toàn tỉnh sẽ có 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2025 có 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 1 huyện và10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ban chỉ đạo chương trình giao thông nông thôn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 25. Đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục cho triển khai thực hiện Nghị quyết hỗ trợ giao thông nông thôn, với mức hỗ trợ xây dựng đường trục thôn và đường ngõ xóm là 60% ngân sách tỉnh, 40% ngân sách huyện, định mức hỗ trợ đường trục thôn là 1,6 tỷ đồng/1km và trục ngõ xóm là 1,2 tỷ đồng/1km. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Với những kết quả đạt được và hệ thống kết cấu hạ tầng GTNT ngày càng hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại hơn, góp phần tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh toàn diện và bền vững./.

Ngày đăng: 11/03/2021 Tác giả: Hồng Đức – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 71

Phát triển nông thôn

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website