Vĩnh Tường xây dựng Nông thôn mới tạo đà để bứt phá toàn diện


Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới(NTM), đến nay 100% xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và huyện cũng đang hoàn thiện các tiêu chí, đảm bảo đủ điều kiện gửi hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định. Tạo tiền đề vững chắc để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đồng thời nỗ lực vươn lên bứt phá toàn diện trong giai đoạn mới.

Năm 2011, khi bắt tay vào Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Vĩnh Tường có số xã tham gia xây dựng NTM nhiều nhất tỉnh (26/112 xã, chiếm 23,2% toàn tỉnh),với xuất phát điểm thấp, khó khăn, 22/26 xã đạt 5 đến 8 tiêu chí, 4/26 xã đạt dưới 5 tiêu chí, trong đó có xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí nông thôn mới.

Xác định được lợi thế và khó khăn của địa phương, ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn, chủ động phối hợp với các xã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng từng tiêu chí cụ thể để xây dựng kế hoạch triển khai, tháo gỡ vướng mắc, tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, có những giải pháp mang tính đột phá,tập trung nguồn lực cho những xã xây dựng NTM có điều kiện về đích sớm... được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

          Sau hơn10 năm thực hiện, Chương trình xây dựng NTM của huyện Vĩnh Tường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, các dịch vụ công đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện, 100% các tuyến đường trục huyện, trục xã đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện, các công trình thủy lợi được cứng hóa đảm bảo tưới, tiêu chủ động, 100% số xã có hệ thống điện được đầu tư đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng yêu cầu cho nhân dân, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Các Trạm y tế xã và Trung tâm Y tế huyện đều đạt chuẩn quốc gia đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã có đầy đủ cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

          Nông nghiệp của huyện chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực, tỷ trọng chăn nuôi - thủy sản tăng nhanh. Cùng với đó là nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã hình thành như: Cây ăn quả, cây bí đỏ, cây rau các loại, lúa chất lượng cao, các vùng sản xuất đã đem lại giá trị kinh tế cao cho các hộ gia đình và địa phương. Tiến bộ khoa học - kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, đặc biệt phát triển đàn bò sữa, toàn huyện có gần 12.000 con bò sữa, việc tiêu thụ sữa đều có hợp đồng với các doanh nghiệp. Các loại hình kinh tế tập thể và hình thức liên kết sản xuất được mở rộng.

Từ nguồn vốn huy động trên 6.825,9 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 432,7 tỷ đồng, ngân sách huyện 474,7 tỷ đồng, còn lại nguồn vốn từ ngân sách xã, các chương trình khác và người dân đóng góp, cụ thể: người dân tự nguyện hiến 255.269,3 m2 đất, đóng góp 12.932 công lao động và hàng tỷ đồng tiền mặt để đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã đạt 09/09 tiêu chí huyện NTM, có 25/25 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định (đạt 100%). Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt hơn 54,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,40% vào cuối năm 2020 và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Theo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về Chương trình xây dựng NTM được Ủy ban MTTQ huyện thực hiện, có trên 97% các hộ được lấy ý kiến đồng tình với kết quả xây dựng NTM của huyện, đánh giá tất cả các tiêu chí đều đã đạt chuẩn.

Xác định xây dựng NTM là thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi cán đích NTM, nhiều xã trong huyện đã tập trung nâng chất lượng các tiêu chí, quyết tâm chinh phục NTM nâng cao, kiểu mẫu bằng những cách làm sáng tạo, trong đó, đặc biệt chú trọng tới sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.Thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, huyện Vĩnh Tường chọn 03 xã để xây NTM nâng cao (Vũ Di, Tam Phúc, Ngũ Kiên); 03 thôn dân cư để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (Thôn Vũ Di - xã Vũ Di, Phúc Lập Trong - xã Tam Phúc, thôn Thượng - xã Ngũ Kiên).

Đến nay, 03 xã Vũ Di, Tam Phúc, Ngũ Kiên cơ bản đạt các tiêu chí theo quy định, còn tiêu chí Hạ tầng Kinh tế - Xã hội chưa đạt do chưa đồng bộ hệ thống đường giao thông, chiếu sáng, cây xanh hai bên đường…Còn đối với 03 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thì thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc cơ bản đã hoàn thành 9/9 tiêu chí hiện UBND xã đang tổ chức thẩm tra, họp xét đề nghị UBND huyện thẩm định. Thôn Thượng, xã Ngũ Kiên hiện nay UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn Thượng đạt chuẩn NTM năm 2020; thôn Vũ Di, xã Vũ Di hiện nay UBND xã đang chỉ đạo hoàn thiện các công trình nhà văn hóa thôn, dự kiến cuối năm 2021 hoàn thành.

Trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo xây dựng nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, trong đó tập trung triển khai các Đề án để phát triển sản xuất nông nghiệp như Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2021-2025; Đề án đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển HTX NN kiểu mới giai đoạn 2021-2025; Đề án cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2021-2025; Đề án xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Đề án xây dựng chế biến các sản phẩm từ sữa bò tươi trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt chú trọng tập trung nguồn lực ưu tiên nâng cao chất lượng nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường để tạo đà bứt phá toàn diện.

Để đạt mục tiêu đến năm 2025, huyện có 12/25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đến năm 2030 có 25/25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xây dựng nông thôn Vĩnh Tường có kết cấu hạ tầng KT - XH phát triển theo hướng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Đồng thời đưa sản xuất nông nghiệp của Vĩnh Tường trở thành sản xuất hàng hóa, là nơi cung cấp các sản phẩm nông nghiệp sạch, có thương hiệu, có giá trị cao cho thị trường và là huyện tiên phong thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao tiêu biểu của cả nước, gắn với quy hoạch, xây dựng đô thị trong nông thôn đạt tiêu chí đô thị loại V trong giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với việc giải quyết các vướng mắc, cần nhất là sự chủ động xây dựng lộ trình, chuẩn bị sẵn nguồn lực cho từng mục tiêu cụ thể và sự chung tay, góp sức của nhân dân để Vĩnh Tường nỗ lực bứt phá, giành nhiều thắng lợi trên mọi mặt xây dựng NTM.

Ngày đăng: 20/04/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 50

Phát triển nông thôn

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website