Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân


Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn được được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trọng việc cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc.

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, chủ động, sáng tạo ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch hành động, đưa ra các cơ chế, chính sách đột phá, chỉ đạo đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực và sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngày 22/12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết 201 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Theo đó, ngân sách tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ nhiều nội dung liên quan đến sản xuất nông nghiệp như: Hỗ trợ dồn thửa đổi ruộng, thuê gom ruộng đất phục vụ sản xuất tập trung quy mô lớn; xây dựng mô hình sản xuất an toàn theo chuỗi; hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; hỗ trợ mua máy nông nghiệp; phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Qua đánh giá, quá trình triển khai các nội dung hỗ trợ đã tạo nên những chuyển biến tích cực cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản có những chuyển biến mạnh mẽ. Sản xuất trồng trọt chuyển dịch cơ cấu cây trồng và mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên - xã hội của tỉnh, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu. Đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn với các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Một số sản phẩm đặc trưng xây dựng được thương hiệu sản phẩm như: Su su Tam Đảo, thanh long ruột đỏ Lập Thạch, rau an toàn Vân Hội xanh. Công tác dồn thửa đổi ruộng đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho nông dân về sử dụng ruộng đất, lao động đầu tư. Cơ giới hóa trong khâu làm đất chiếm trên 95% tổng diện tích, thu hoạch lúa bằng máy đạt trên 70%. Giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác đạt 143 triệu đồng/1 ha. Với phương châm chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, tỉnh ta đã đưa các giống lúa chất lượng vào sản xuất thay thế các giống lúa thuần, nhằm nâng cao thu nhập của người dân như: TBR225, RVT, BC15,…

Các giống lúa chất lượng được đưa vào sản xuất

Chăn nuôi phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo ra đàn lợn, bò thịt, bò sữa năng suất, chất lượng cao thông qua thực hiện Chương trình hỗ trợ tinh lợn ngoại, tinh bò thịt, bò sữa. Tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 80% tổng đàn, đảm bảo miễn dịch quần thể, thực hiện phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi; thực hiện nghiệm thu hàng nghìn công trình xử lý chất thải chăn nuôi mỗi năm. Quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm của tỉnh đã có bước phát triển mạnh, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường. Đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như: Vùng chăn nuôi bò sữa tại huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo; chăn nuôi lợn tập trung tại các xã thuộc huyện Lập Thạch, Yên Lạc; chăn nuôi gia cầm chuyên trứng, chuyên thịt tại các xã thuộc huyện Tam Dương và Tam Đảo. Phương thức chăn nuôi công nghiệp, tiên tiến, hiện đại ngày càng phát triển mạnh. Đã có mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi theo chuỗi khép kín từ chăn nuôi - giết mổ công nghiệp - chế biến - tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình sản xuất chăn nuôi theo chuỗi tại HTX Bình Minh (Bàn Giản, Lập Thạch)

Trong thời gian qua, tỉnh cũng đã chú trọng nhiều hơn đến các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, qua đó đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Những năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, hỗ trợ nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả ra diện rộng, đẩy mạnh đổi mới công nghệ chế biến nông lâm nghiệp, tăng giá trị, hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp, tăng giá trị, hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Thực hiện tốt phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 53.14 triệu đồng/người/năm. Đây được xem là kết quả đáng ghi nhận cho những nỗ lực của ngành nông nghiệp nói chung và hiệu quả từ các cơ chế, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp đem lại.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: Để khẳng định vai trò quan trọng của sản xuất Nông nghiệp, Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng (VietGAP, GlobalGAP) và truy xuất nguồn gốc đối với tất cả các sản phẩm nông nghiệp. Phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường khâu bảo quản và chế biến nông sản; hình thành hệ thống trung tâm kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản. Tập trung phát triển các các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của từng địa phương theo chương trình OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm.

Thời gian tới, tỉnh ta cần tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt chế biến nông sản tạo việc làm cho lao động; ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, trong đó tập trung vào nhóm chính sách hỗ trợ người sản xuất, tiếp cận những giống vật nuôi, cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế góp phần cải thiện chất lượng giống nông nghiệp, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi./.

Ngày đăng: 23/04/2021 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 72

Phát triển nông thôn

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website