Tam Dương sau 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng NTM


Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong huyện, bộ mặt nông thôn Tam Dương đã có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Diện mạo khu vực nông thôn có nhiều đổi mới, các dãy nhà tầng khang trang mọc lên san sát

Là huyện có địa hình bán sơn địa, nằm ở vùng miền núi, trung du nối tiếp với đồng bằng, ruộng đất manh mún, phân tán, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội  trong thời kỳ mới; xác định rõ vai trò của việc xây dựng NTM, ngay khi bắt đầu triển khai, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện Tam Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Thực hiện tốt các phong trào: “Sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ về nhà”, “Đường hoa thay cỏ dại” và chủ trương “Không chạy theo hình thức mà đi vào thực chất, làm đến đâu chắc đến đó để đạt mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn” và tích cực huy động các nguồn lực tham gia trên cơ sở dân chủ, công khai, có kiểm tra, giám sat.

Đến nay 100% các xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM và đang tiếp tục thực hiện hiệu quả, đảm bảo duy trì đạt chuẩn theo quy định vùng Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 2021-2025. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 15,4 triệu đồng năm 2011 tăng lên trên 50 triệu đồng/người năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,68%.

Với mục tiêu trong năm 2021 có 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Vân Hội, xã Hoàng Hoa; 04 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện NTM, trình hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, thực hiện lộ trình, tạo mọi điều kiện để người dân phát huy vai trò chủ thể trong quá trình thực hiện.

Ông Trần Quốc Chí, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tam Dương cho biết: Để đạt chuẩn huyện NTM và 8 xã miền núi, trung du đạt chuẩn các tiêu chí NTM theo vùng đồng bằng Sông Hồng trong năm 2021, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức dân, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông khu vực nông thôn, tạo sự kết nối đồng bộ, thông thương thuận tiện. Trong đó, đường giao thông nông thôn cần cải tạo, nâng cấp 54,6 km; 7/8 xã mở rộng trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn với diện tích gần 28.000 m2,…

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp thu nhập của người dân khu vực nông thôn bền vững. Trong đó tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học, xây dựng vùng nông sản tập trung đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; gắn kết nông nghiệp với các ngành kinh tế khác, tạo ra chuỗi cung ứng gái trị nông nghiệp và áp dụng phương thức phát triển kinh tế nông thôn một cách bài bản. Phát triển và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp hiện có của huyện, gồm: Rau an toàn (xã Kim long và Vân Hội); Dưa chuột an toàn (An Hòa); Gạo Long Trì (Thị trấn Hợp Hòa); Trứng gà an toàn (Thanh Vân); Thịt gà an toàn (Hoàng Hoa hoặc Hướng Đạo). Phấn đấu các sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Vùng sản xuất dưa chuột An Hòa - sản phẩm thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của huyện

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác tư vấn và đào tạo nghề, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt các nội dung Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chương trình an sinh xã hội và các chính sách xã hội trên địa bàn nông thôn.

Nối tiếp những thành công đã đạt được Tam Dương sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng vững chắc hệ thống chính trị, giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội,… hoàn thành các mục tiêu đã đề ra đến năm 2025, huyện có 8/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5-6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đến năm 2030 có 12/12 xã hoàn thành đạt chuẩn NTM nâng cao, trên 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu./.

Ngày đăng: 18/06/2021 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 91

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website