Phát triển giao thông trong xây dựng Nông thôn mới đối với xã miền núi


Trong những năm qua, để thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới đối với các xã miền núi. Vĩnh Phúc đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, miền núi từ nguồn vốn lồng ghép của các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và nguồn đóng góp của người dân. Nhiều tuyến đường nối liền từ các huyện đến các xã, thôn, xóm, góp phần rút ngắn khoảng cách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, tạo diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

Xác định phát triển giao thông nông thôn là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, khâu trọng yếu trong chương trình phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn trong xây dựng NTM, bảo đảm tính kết nối vùng, miền, những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống giao thông,đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông khu vực miền núi, giao thông nội đồng, để góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội và rút ngắn khoảng cách vùng miền. Đến nay,toàn tỉnh đã cứng hóa được 4.000 km đường giao thông nông thôn, đạt 94,2%. Trong đó, 100% đường huyện, 100% đường trục xã, 89% đường trục thôn, ngõ xóm và 80% đường giao thông nội đồng đã được cứng hóa.

          Kết cấu hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế do vậy những năm gần đây, huyện Lập Thạch luôn quan tâm thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông để phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Giai đoạn 2017 - 2020, huyện đã huy động, đầu tư hơn 150 tỷ đồng cho việc cải tạo, nâng cấp các tuyến huyện lộ, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đến nay, toàn huyện đã cứng hóa được gần 700km đường giao thông, nâng tỷ lệ đường giao thông thôn, xóm được cứng hóa lên 85,6%; đường huyện, liên xã đạt 100%; đường nội đồng đạt gần 70%, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, giao thương.

Người dân trong thôn Trại Chuối, xã Quang Sơn hiến đất  mở đường trong xây dựng NTM

Quang Sơn là xã miền núi của huyện Lập Thạch, khi bắt tay vào xây dựng NTM, toàn xã mới chỉ cứng hóa được 30% giao thông nông thôn, đây là nguyên nhân việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Từ thực tế trên khi bắt đầu xây dựng NTM, xã xác định giao thông là tiêu chí đầu tiên phải hoàn thiện, làm cơ sở để xây dựng các tiêu chí khác.

Ông Diệp Minh Phú, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện được xã hội hóa cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trên cơ sở công khai, minh bạch các khoản chi, đóng góp xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn, phong trào xây dựng giao thông nông thôn nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Do vậy đã có hàng trăm hộ dân tình nguyện hiến đất, làm đường, ủng hộ ngày công lao động, đến cuối năm 2019, tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã đạt 100%, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Quang Sơn: từ khi bắt tay vào xây dựng NTM đến khi về đích, xã đã đầu tư 75,6 tỷ đồng xây dựng đường GTNT, trong đó, người dân đóng góp gần 41.000 m2 đất, gần 3.000 ngày công lao động và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt.

          Nổi bật trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn xã Quang Sơn là Ông Nguyễn Văn Thái, trưởng thôn Trại Chuối, là một trong những hạt nhân tích cực, góp phần đưa phong trào xây dựng GTNT trên địa bàn trở thành phong trào toàn dân, ông đã vận động gia đình hiến gần 1.000 m2 đất để làm đường giao thông nội đồng. Dẫn chúng tôi đi trên con đường dài, rộng, được cứng hóa từ cổng làng vào đến nhà văn hóa, ông Thái cho biết: Trước đây, con đường này rộng chưa đến 3m, đường gồ ghề, xe máy đi còn khó, ô tô không thể vào được. Nhờ phong trào hiến đất làm đường nên người dân trong thôn hiến đất hai bên đường, đến nay, con đường đã được mở rộng khang trang, đổ bê tông, phục vụ nhu cầu đi lại phát triển kinh tế của người dân và giảm đáng kể nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 02 và Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn, giai đoạn 2017-2020, huyện Sông Lô đã huy động gần 150 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng tiền mặt, 2.350 ngày công lao động và hiến gần 53.200m2 đất. Từ một huyện có tỷ lệ đường giao thông nông thôn thấp nhất tỉnh, 12,8% năm 2009, đến nay, 100% tuyến đường huyện, đường trục chính của các xã; gần 90% đường trục thôn, hơn 80% đường ngõ xóm và 65% đường trục chính nội đồng của Sông Lô được cứng hóa, thảm nhựa, góp phần thay đổi mạng lưới giao thông của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương trên địa bàn.

Từ một huyện có tỷ lệ đường giao thông nông thôn thấp nhất tỉnh đến nay các tuyến đường giao thông liên xã của huyện Sông Lô 100% được cứng hóa

Xã Tân Lập, huyện Sông Lô là địa phương có địa bàn rộng, tỷ lệ đồi núi cao. Những năm qua, từ nguồn vốn của tỉnh, của huyện và địa phương, Tân Lập đã tập trung xây dựng giao thông nông thôn, đến nay, xã đã cứng hóa được hơn 90% đường giao thông nông thôn, còn 8km đường ngõ xóm chưa được cứng hóa. Ông Lê Trọng Tài, Chủ tịch UBND xã cho biết: Giai đoạn 2010 - 2020, tổng nguồn vốn đầu tư cho giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Lập là hơn 30 tỷ đồng, trong đó, người dân hiến 11.500m2 đất, gần 3.000 ngày công lao động và đóng góp hơn 60 triệu đồng tiền mặt. Để tiêu chí Giao thông đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí của vùng đồng bằng sông Hồng, xã tích cực vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, dự kiến đến hết năm 2021, tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn trên địa bàn xã đạt 100%.

Hiện nay, không chỉ các địa phương ở khu vực đồng bằng, mà các huyện miền núi Sông Lô, Lập Thạch đều đã hình thành các khu, cụm công nghiệp. Do đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để cứng hóa toàn bộ hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông cần duy trì, theo quy hoạch, nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM, đảm bảo chất lượng công trình. Công khai, minh bạch các khoản chi, đặc biệt là đóng góp của nhân dân, từ đó huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn khu vực miền núi đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, tạo kết nối vùng miền, phát huy lợi thế, giúp các địa phương giao thương kinh tế và nâng cao đời sống người dân./.

Ngày đăng: 17/08/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 63

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website