Như Thụy đổi mới với Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới


  Như Thụy là một trong hai xã cuối cùng trên địa bàn huyện Sông Lô cán đích trên con đường trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 9 năm triển khai thực hiện chương trình, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đặc biệt là sự lãnh chỉ đạo quyết liệt, sát sao với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo của Huyện ủy - UBND huyện, BCĐ huyện, sự vào cuộc tích cực của Đảng ủy, UBND xãvà sự đồng thuận cao, cố gắng nỗ lực của nhân dân trên địa bàn, chương trình xây dựng NTM xã Như Thụy đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Bức tranh nông thôn mới của xã đang dần được hoàn thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể; nhân dân trong xã phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng với Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đức Túc - Phó Chủ tịch UBND xã Như Thụy cho biết:  xây dựng NTM là một chủ trương lớn, khi mới bắt tay vào thực hiện, toàn xã chỉ mới đạt 1/19 tiêu chí. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, năm 2019, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội của xã là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đảng uỷ, UBND xã đã có biện pháp chỉ đạo kịp thời, nhằm thúc đẩy nông thôn của xã từng bước phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân đồng thời thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nền kinh tế theo hướng bền vững.

UBND xã đã tích cực chỉ đạo chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho nhân dân giúp cho người dân dần tự chủ trong sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống; chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ... Từ đó nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Mặt khác trong những năm qua đảng bộ, chính quyền đã có nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển: Thực hiện tốt hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và  thời vụ, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi, cùng với việc đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi; đã có nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả kinh tế cao được các hộ dân quan tâm nghiên cứu, nhân rộng như: mô hình lúa BC15, Thiên ưu 8, ngô đột biến gen NK4300GT/BT; mô hình chăn nuôi lợn thịt, mô hình nuôi lợn nái sinh sản…..

Hàng năm UBND xã đã phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh tích cực trong công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Bên cạnh đó, thông qua các chính sách hỗ trợ cấp tỉnh như chương trình hỗ trợ hộ chăn nuôi mua bò đực giống, lợn đực giống, lợn nái sinh sản, hỗ trợ giá lúa, giá ngô giống… Hiện nay trên địa bàn xã có khoảng trên 20 hộ chăn nuôi từ 30 đầu lợn trở lên theo mô hình chăn nuôi bán công nghiệp đã có hiệu quả cao. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đã tạo động lực để người dân tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, từng bước phát triển kinh tế ổn định và nâng cao thu nhập.

Nhiều mô hình phát triển sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ, các hội thi văn hóa văn nghệ được tổ chức thường xuyên qua các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên,… thu hút được sự quan tâm của đông đảo hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân, góp phần tích cực xây dựng đời sỗng văn hóa ở địa phương. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”; “Xây dựng thôn an ninh, trật tự” đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng dân cư ổn định và phát triển.

Từ phong trào thi đua xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn có nhiều khởi sắc, từ việc giao thông đi lại khó khăn đến nay hệ thống giao thông trong xã đã cơ bản được cứng hóa, thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt dân sinh. Hệ thống thuỷ lợi được cải tạo, nâng cấp dần đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp. Cơ sở vật chất trường học được chú trọng, luôn đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy và học trên địa bàn; tỷ lệ trường học đạt chuẩn ở các bậc học không ngừng tăng. Công tác xây dựng và chỉnh trang các thiết chế văn hoá thôn được quan tâm đầu tư, dần từng bước đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân địa phương. Công tác chỉnh trang nhà cửa và xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ gia đình chính sách được quan tâm, đến nay trên địa bàn không còn nhà tạm, dột nát,....

Nhìn lại quá trình thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, xã Như Thụy đã đạt được những kết quả nhất định. Song để thực hiện hiệu quả tiêu chí NTM theo vùng đồng bằng sông Hồng, thời gian tới, Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương cần tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt trên cơ sở đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả. Đặc biệt là tiếp tục phát động phong trào xây dựng nông thôn mới có sự tham gia, đóng góp tích cực của người dân, thể hiện rõ chủ thể trong xây dựng NTM là người dân và cộng đồng dân cư. Tuyên truyền thường xuyên, liên tục các mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh có hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ đó hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt theo vùng đồng Đồng bằng sông Hồng (Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm)./.

Ngày đăng: 27/09/2021 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 47

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website