Lập Thạch quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid - 19


Ngay những tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tại các xã, thôn được huyện Lập Thạch chọn xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đang nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Chương trình xây dựng NTM  đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn xã Xuân Hòa,

huyện Lập Thạch

Chương trình xây dựng NTM nâng cao đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện, trong đó,cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp khang trang hơn,kinh tế có bước tăng trưởng, phát triển, dần hình thành chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Các lĩnh vực về y tế, giáo dục có sự phát triểnvề cả quy mô và chất lượng, đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường nông thôn được cải thiện. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường và quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền các xã luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM. Đến nay xã Thái Hòa, xã Triệu Đề đạt 3/5 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn Đình Tre, thôn Tân Tiến đạt 8/9 tiêu chí thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Trong năm 2022, huyện Lập Thạch chỉ đạo các xã trên tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn, đặc biệt là các tiêu chí động như môi trường, văn hóa và tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; đưa ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu xã Thái Hòa, xã Triệu Đề được xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và đăng ký thêm 4 xã xây dựng NTM nâng cao gồm xã Xuân Lôi, xã Xuân Hòa, xã Bắc Bình, xã Văn Quán.

Từ khi xã Xuân Lôi bắt tay vào xây dựng NTM, đời sống của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc bởi cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khang trang. Đến nay, toàn xã đã cứng hóa giao thông trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm và đường nội đồng, 12/12 thôn có nhà văn hóa với sân thể thao đạt chuẩn và hệ thống cây xanh, công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân. Tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 97,1%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới giảm còn 2,91%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 91,6%.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao đúng tiến độ, ngay từ đầu năm, xã đã triển khai rà soát việc thực hiện các tiêu chí và chọn thôn Xuân Phong, thôn Lục Thụ để xây dựng thôn kiểu mẫu; huy động các tổ chức chính trị, đoàn thể vào cuộc xây dựng các mô hình đường hoa tự quản của phụ nữ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 tuyến alphan của 2 thôn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân lao động sản xuất, tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, các loại hình dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập cho nhân dân.

Ông Trần Hùng Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lôi cho biết: Đến nay, các thôn đã chủ động xây dựng những đường hoa nông thôn mới và thường xuyên tham gia vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Toàn xã trồng được 2.300 cây xanh phân tán trên các trục đường; hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ hành lang giao thông 11/12 thôn, góp phần xây dựng các thôn, làng xanh, sạch, đẹp. Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Xuân Lôi là các thôn đã chủ động xây dựng cổng làng bằng hình thức xã hội hóa, góp phần tô điểm cho bức tranh nông thôn mới của địa phương thêm rạng rỡ.

Cổng làng ở xã Xuân Lôi được xây dựng bằng hình thức xã hội hóa

Xã cũng đã tập trung quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp bảo đảm cho sự phát triển đồng bộ để hình thành các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung quy mô tối thiểu 10ha; phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã lên 55 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu đến cuối năm nay, đường trục xã, trục thôn trong khu dân cư, đường ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn; tiếp tục nâng cấp và mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn; xây dựng Trường Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; duy trì và nâng cao cơ sở vật chất bảo đảm nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh.

Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu do UBND tỉnh ban hành, huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã đăng ký và căn cứ vào tình hình của địa phương để có kế hoạch triển khai chi tiết, lộ trình cụ thể. UBND huyện giao các ngành chuyên môn phụ trách từng tiêu chí bám sát để hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của từng đơn vị và công tác thi đua hằng năm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các xã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng xã phù hợp với định hướng phát triển bền vững của mỗi địa phương. Các xã bố trí, huy động nguồn lực để thực hiện duy tu, bảo trì, nâng cấp, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội bảo đảm đạt chuẩntheo các tiêu chí. Trong đó, tập trung vào cứng hóa các tuyến đường giao thông trục ngõ, xóm; cải tạo hệ thống thủy lợi để nâng cao khả năng cấp, thoát nước cho sản xuất; tiếp tục xây dựng hệ thống rãnh, thu gom nước thải sinh hoạt nhằm cải thiện cảnh quan, môi trường các khu dân cư; xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn nhằm bảo đảm sinh hoạt cho người dân. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lập Thạch cho biết: Bên cạnh việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học, huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế đang có tại địa phương. Đồng thời, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ, tăng cường đầu tư cho khâu bảo quản và chế biến nông sản; tiếp tục phát triển các sản phẩm thế mạnh của từng địa phương gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phấn đấu năm 2022, toàn huyện có 5 sản phẩm OCOP là: Cá thính Đức Hường, Vân Trục; dược liệu An xoa Đức Hường, Vân Trục; thanh long ruột đỏ Quốc Cường, Ngọc Mỹ; bánh gạo rang Dũng Hưng, Tiên Lữ; tương quê Dũng Hưng, Tiên Lữ được chứng nhận.

Cùng với đó, huyện tập trung xây dựng và thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn; hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nông dân. Tiếp tục mở rộng thị trường và quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống như: Mây tre đan,hoa, cây cảnh ở xã Văn Quán, xã Triệu Đề. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở các xã đăng ký và có các giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương. Hy vọng rằng, với các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp chính quyền từ huyện đến xã và sự nỗ lực đóng góp, chung tay của người dân,huyện Lập Thạch sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành mục tiêu về xây dựng xã NTM nâng cao, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đề ra trong năm 2022./.

Ngày đăng: 21/03/2022 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 38

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website