Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và phấn đấu có 10 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao trong năm 2022


Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng với ưu tiên lồng ghép các nguồn lực trong triển khai, Vĩnh Phúc còn ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo đòn bẩy, huy động sức dân giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới mang bản sắc riêng, trong những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững.

Kể từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là huy động được sức dân, giúp cho diện mạo khu vực nông thôn Vĩnh Phúc ngày càng khởi sắc. Không chỉ với hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, sạch đẹp mà xây dựng NTM đã “làm mới” từ suy nghĩ đến cách làm của bà con nông dân, nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng.Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh; phong trào tuổi trẻ Vĩnh Phúc xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh hay phong trào cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng NTM được đẩy mạnh, tạo động lực, khí thế, huy động sức dân cùng tham gia thực hiện chương trình.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, bên cạnh việc thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia,tỉnh đã ban hành 19 cơ chế, chính sách và đang tiếp tục xây dựng 3 cơ chế, chính sách, gồm: Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã, trục thôn; xây dựng mới giao thông nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; Hỗ trợ đầu tư, cải tạo hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm; hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Các tuyến đường rực rỡ sắc màu ở thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tác động đến hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng ngân sách tỉnh vẫn hỗ trợ 229 tỷ đồng cho các huyện Tam Đảo, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng Sông Hồng; hỗ trợ trực tiếp hơn 78 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo để thoát nghèo; hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng cho 2 xã Liên Châu, huyện Yên Lạc và xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020; lập dự án nạo vét đối với 198 thủy vực ô nhiễm môi trường; triển khai 2 dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.

Từ các nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí.Đến nay, toàn tỉnh đã cứng hóa trên 292 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đường trục xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện và đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa đạt 100%;tiếp tục xây mới và nâng cấp, sữa chữa hệ thống trường học, cải tạo sân vườn, các công trình phụ trợ, nâng tổng số trường học các cấp đạt chuẩn Quốc gia theo quy định mới 105/488 trường; duy trì, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hoá các thôn, Trung tâm văn hóa xã,hiện đã có 105 xã có trung tâm văn hóa thể thao, có đủ các hạng mục đạt chuẩn theo quy định; 838/901 thôn đạt tiêu chuẩn “thôn, làng văn hóa”; 100% người nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 97% nhà ở nông thôn đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Việc hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân, trong năm 2021, các địa phươngtiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; khuyến khích các hộ dân chuyển gần 43ha đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ duy trì, phát triển trên 1.800 ha sản xuất rau, quả hàng hóa an toàn VietGAP; thành lập mới 15 hợp tác xã nông nghiệp. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh còn hơn 5.200 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,51% tổng số hộ dân toàn tỉnh và có 105 xã đạt tiêu chí hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt xấp xỉ 51,28 triệu đồng/người/năm.

Sau 11 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiđến hết năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Vĩnh Tường hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới; các huyện Tam Đảo, Tam Dương hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới; huyện Sông Lô đạt 8/9 tiêu chí và huyện Lập Thạch đạt 7/9 tiêu chí.Trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt 5/5 tiêu chí, 3 xã đạt 4/5 tiêu chí, 5 xã đạt 3/5 tiêu chí, 2 xã đạt 2/5 tiêu chí xã NTM nâng cao; 20 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu, 2 thôn đạt 8/9 tiêu chí, 10 thôn đạt 7/9 tiêu chí, 5 thôn đạt 6/9 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021 còn chậm, chất lượng một số tiêu chí huyện NTM ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong năm 2022, Vĩnh Phúc phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 53 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo chuẩn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các huyện Tam Dương, Tam Đảo hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới và lập hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định; huyện Sông Lô, Lập Thạch đủ các điều kiện, tiêu chí huyện nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM làm bộ mặt nông thôn xã miền núi thay đổi

Để đạt được các mục tiêu trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh với tinh thần “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Khuyến khích người dân chủ động, tích cực đóng góp nguồn lực tham gia xây dựng, đầu tư nâng cấp, bảo trì các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm thiểu sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là bổ sung nguồn vốn tín dụng CSXH để ưu tiên hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP, hỗ trợ áp dụng công nghệ chế biến vừa và nhỏ trong nông nghiệp, môi trường và nước sạch nông thôn. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ưu tiên nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới kiểu mẫu./.

Ngày đăng: 11/05/2022 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 23

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website