Tìm kiếm thông tin quy hoạch
Từ khóa
Ngày ban hành
đến ngày

Danh sách thông tin quy hoạch

Tên thông tin quy hoạch Mô tả Ngày ban hành
Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 24/08/2016
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 25/08/2016
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 Quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 25/08/2016

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ hành chính
Mô tả bản đồ
Tệp đính kèm chưa được

Bản đồ quy hoạch khác

  • Quy hoạch cơ sở giết mổ gia xúc, gia cầm

  • Quy hoạch phát triển chăn nuôi theo vùng

  • Quy hoạch chung

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website