Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-10-2017


1. Vụ Đông:

- Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến ngày 20/10/2017 là: 14.328,45 ha, đạt 69,89% so với KH, bằng 83,65% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây ngô:

Diện tích gieo trồng 9.002,20ha đạt 81,84% KH, bằng 92,83% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 63,5ha; Phúc Yên: 250,0ha; Lập Thạch: 1.974,00ha; Sông Lô: 1.100,0ha; Tam Dương: 1.230,0ha; Tam Đảo: 977,7ha; Bình Xuyên: 600,0ha; Yên Lạc: 1.157,0ha; Vĩnh Tường: 1.650,0ha).

* Cây khoai lang:

Diện tích gieo trồng 1.311,50 ha đạt 72,86% so với KH, bằng 87,87% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 59,0ha; Phúc Yên: 10,0ha; Lập Thạch: 322,0ha; Sông Lô: 225,0ha; Tam

Dương: 136,20ha; Tam Đảo: 140,0ha; Bình Xuyên: 120,0ha; Yên Lạc: 135,5ha; Vĩnh Tường: 163,80ha).

* Cây rau, đậu các loại:

Diện tích gieo trồng 2.813,95ha, đạt 55,18% so với KH, bằng 83,12% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 2.762,55ha đạt 54,17% so với KH, bằng 82,06% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 110,50ha; Phúc Yên: 91,0ha; Lập Thạch: 287,0 ha; Sông Lô: 178,59ha; Tam Dương: 632,65ha; Tam Đảo: 101,51ha; Bình Xuyên: 145,0ha; Yên Lạc: 267,1ha; Vĩnh Tường: 949,20ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 604,90ha đạt 33,79% so với KH, bằng 33,54% so với cùng kỳ. Trong đó

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 154,84ha, đạt 53,39 % so với KH, bằng 65,61% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 10,70ha: Phúc Yên: 2,0ha: Lập Thạch: 26,0ha; Sông Lô: 4,3ha; Tam Dương: 35,84ha; Tam Đảo: 20,0ha; Bình Xuyên: 10,0ha; Yên Lạc 16,0ha; Vĩnh Tường: 30,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 449,86ha, đạt 29,99% so với KH,  bằng 28,70% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 8,0 ha; Phúc Yên: 2,0ha; Lập Thạch: 17,0ha; Tam Dương: 16,86ha; Tam Đảo: 20,0ha; Bình Xuyên: 18,0ha; Yên Lạc 303,0ha; Vĩnh Tường 65,0ha).

* Cây hàng năm:  Diện tích gieo trồng 595,9ha, đạt 73,57% so với KH, bằng 81,14% so với cùng kỳ ( Phúc Yên: 7,0ha; Lập Thạch: 145,0ha; Sông Lô: 20,5ha; Tam Đảo: 31,9ha; Vĩnh Tường: 391,5ha) .

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 11/10- 17/10/2017):

Trưởng thành các loại sâu hại chính vào đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân hai chấm 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Sông Lô, Phúc Yên); sâu đục thân cú mèo 0,48 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 4 con (Bình Xuyên); rầy nâu 0,55 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); rầy lưng trắng 0,05 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Sông Lô); sâu cuốn lá nhỏ 0,2 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Tam Đảo, Phúc Yên, Sông Lô).

* Trên cây màu:

- Trên cây ngô: Bệnh huyết dụ gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,2- 0,5%, cục bộ 10%. Châu chấu gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,1- 0,2 con/m2, cao 2- 4 con/m2. Ngoài ra chuột, sâu đục thân, sâu xám gây hại nhẹ - cục bộ.

 - Cây đỗ tương: Sâu cuốn lá hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2- 0,5 con/m2.

* Trên cây rau:

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai gây hại nhẹ một số diện tích đang thu hoạch, tỷ lệ lá hại phổ biến 1-2%, cao 10-15% (Tam Dương). Ngoài ra bệnh héo xanh, bọ phấn, bọ trĩ gây hại rải rác.

- Trên cây bí đỏ: Bệnh héo xanh, thối thân gây hại cục bộ.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang hại rải rác, mật độ 0,5-1 con/m2, bọ nhảy hại cục bộ, mật độ 1-3 con/m2.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 18/10- 24/10/2017:

* Trên cây màu:

- Trên cây ngô: Châu chấu, sâu đục thân, chuột tiếp tục gia tăng mức độ gây hại nhẹ. Sâu khoang, bệnh huyết dụ hại cục bộ; rệp xuất hiện gây hại những diện tích ngô trồng sớm giai đoạn xoáy nõn.

- Trên cây đậu tương, lạc: Sâu cuốn lá, bệnh lở cổ rễ,… gia tăng gây hại, mức hại nhẹ - trung bình.

* Trên cây rau:

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai tiếp tục gia tăng gây hại mức trung bình - nặng cục bộ. Ngoài ra, bọ trĩ, bọ phấn hại rải rác.

- Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại; sâu xanh, bệnh sương mai, thối nhũn gây hại cục bộ.

- Trên cây bí đỏ: Bệnh héo xanh tiếp tục gia tăng gây hại.

 - Tăng cường vệ sinh đồng ruộng, tích cực làm đất trồng cây vụ Đông ưa lạnh như khoai tây, su hào, bắp cải,....

 - Tích cực chăm sóc cây vụ Đông, không để nước ứ đọng trên ruộng, thực hiện bón phân cân đối để cây phát triển tốt, hạn chế sâu, bệnh gây hại.

- Đôn đốc các xã, phường, thị trấn tranh thủ thời tiết tạnh ráo tổ chức thực hiện Kế hoạch diệt chuột tập trung đợt 3 (vụ Đông) từ 10 - 25/10, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

 - Áp dụng quy trình IPM trong phòng trừ sâu bệnh, thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng VietGAP.

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu, bệnh hại rau, màu khi sâu, bệnh đến ngưỡng phòng trừ.

 - Những diện tích dưa bị bệnh sương mai, giả sương mai gây hại có tỷ lệ lá bệnh trên 10%, phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Anvil 5SC, Aliette 80WP, Ridomil Gol 68WP... Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

 Tích cực sử dụng các loại: bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... để bắt chuột; bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt để thu hút diệt sâu khoang, sâu xám; bả hôi tanh để thu hút các loại bọ xít vào tiêu diệt nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 23/10/2017 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 708

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website