Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-11-2017


1. Vụ Đông:

 - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến ngày 20/11/2017 là: 16.553,83 ha, đạt 80,75% so với KH, bằng 93,17% so với cùng kỳ. Trong đó

* Cây ngô:

Diện tích gieo trồng 9.353,38ha đạt 85,03% KH, bằng 93,62% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 64,5ha; Phúc Yên: 309,90ha; Lập Thạch: 1.895,28ha; Sông Lô: 1.100,0ha; Tam Dương: 1.520,0ha; Tam Đảo: 977,7ha; Bình Xuyên: 610,0ha; Yên Lạc: 1.226,0ha; Vĩnh Tường: 1.650,0ha).

* Cây khoai lang:

Diện tích gieo trồng 1.555,98 ha đạt 86,44% so với KH, bằng 111,96% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 76,50ha; Phúc Yên: 44,10ha; Lập Thạch: 338,28ha; Sông Lô: 250,0ha; Tam Dương: 150,0ha; Tam Đảo: 140,0ha; Bình Xuyên: 242,0ha; Yên Lạc: 151,3ha; Vĩnh Tường: 163,80ha).

* Cây rau, đậu các loại:

Diện tích gieo trồng 3.730,38ha, đạt 73,14% so với KH, bằng 95,72% so với cùng kỳ. Trong đó:

 - Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 3.671,98ha đạt 72,00% so với KH, bằng 94,86% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 194,0ha; Phúc Yên: 219,40ha; Lập Thạch: 364,43 ha; Sông Lô: 196,82ha; Tam Dương: 676,17ha; Tam Đảo: 130,16ha; Bình Xuyên: 362,0ha; Yên Lạc: 450,0ha; Vĩnh Tường: 1.079,0ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.060,76ha đạt 59,26% so với KH, bằng 66,97% so với cùng kỳ. Trong đó

 - Cây lạc: Diện tích gieo trồng 181,49ha, đạt 62,58 % so với KH, bằng 81,90% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 10,70ha: Phúc Yên: 28,40ha: Lập Thạch: 15,99ha; Sông Lô: 4,3ha; Tam Dương: 40,0ha; Tam Đảo: 20,0ha; Bình Xuyên: 20,0ha; Yên Lạc 12,10ha; Vĩnh Tường: 30,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 879,07ha, đạt 58,60% so với KH,  bằng 64,53% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 8,0 ha; Phúc Yên: 5,50ha; Lập Thạch: 8,97ha; Tam Dương: 35,0ha; Tam Đảo: 20,0ha; Bình Xuyên: 30,0ha; Yên Lạc 706,60ha; Vĩnh Tường 65,0ha).

* Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng 841,83ha, đạt 103,93% so với KH, bằng 95,11% so với cùng kỳ ( Phúc Yên: 76,0ha; Lập Thạch: 290,29ha; Sông Lô: 30,5ha; Tam Đảo: 53,34ha; Vĩnh Tường: 391,7ha) .

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 08/11- 14/11/2017):

Trưởng thành các loại sâu hại chính vào đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân cú mèo 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Bình Xuyên); rầy nâu 1,4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Yên Lạc); rầy lưng trắng 0,1, nơi cao 1 con (Sông Lô); rầy xanh đuôi đen 0,3 con, cao 2 con (Yên Lạc, Bình Xuyên); sâu cuốn lá nhỏ 0,6 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Sông Lô).

 * Trên cây màu:

- Trên cây ngô:- Sâu đục thân gia tăng gây hại, tỷ lệ cây hại phổ biến 1- 2%, nơi cao 3-7%, cục bộ 10-13% (Yên Lạc, Bình Xuyên; Lập Thạch).

- Rệp cờ gia tăng gây hại diện tích ngô xoáy nõn, trỗ cờ tỷ lệ cây hại phổ biến 2-5%, cao 15- 20%, cục bộ 35% (Vĩnh Tường).

- Bệnh đốm lá, gỉ sắt gây hại nhẹ - trung bình trên ngô trồng sớm, tỷ lệ lá hại phổ biến 2-5%, cao 9-10%, cục bộ 20-30% (Vĩnh Tường, Lập Thạch).

- Bệnh khô vằn hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 1-2%, cao 20% (Sông Lô).

- Chuột gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1- 0,2%, cục bộ 4-5% (Vĩnh Tường, Yên Lạc).

- Cây đỗ tương: - Bệnh lở cổ rễ gây hại cục bộ một số diện tích trồng muộn, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1- 0,2%, cao 2- 3%.

- Sâu cuốn lá hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5- 1 con/m2, cao 4-6 con/m2.

* Trên cây rau:

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai gia tăng gây hại nhẹ - trung bình, tỷ lệ lá hại phổ biến 1-3%, cao 12-15% (Tam Dương).

- Trên cây bí đỏ: Bệnh héo xanh, phấn trắng gây hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1-0,2%, cao 3-5%.

- Trên cây cà chua: Bệnh héo xanh, bọ phấn gây hại rải rác.

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang hại rải rác, mật độ 1-2 con/m2; bọ nhảy hại cục bộ rau cải ăn lá, mật độ 5- 7 con/m2; bệnh sương mai gia tăng gây hại tỷ lệ cây hại phổ biến 1-2%.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 15/11- 21/11/2017:

* Trên cây màu:

- Trên cây ngô: Sâu đục thân, rệp cờ, chuột, bệnh đốm lá, gỉ sắt tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình. Bệnh thối vi khuẩn tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ.

- Trên cây đậu tương, lạc: Bệnh lở cổ rễ, sương mai, phấn trắng, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục gây hại rải rác.

* Trên cây rau:

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai, héo xanh, bọ trĩ tiếp tục gia tăng gây hại.

- Trên cây bí đỏ: Rệp, bệnh héo xanh, sương mai tiếp tục gia tăng gây hại; bệnh phấn trắng phát sinh gây hại cục bộ.

 - Trên cây cà chua: Bệnh mốc sương, héo xanh, bọ trĩ, bọ phấn… phát sinh gây hại rải rác.

- Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, bệnh sương mai tiếp tục gia tăng gây hại. Rệp, bệnh đốm lá, thối nhũn gây hại cục bộ.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Tích cực chăm sóc, bón phân đúng kỹ thuật cho các cây rau, màu vụ đông, thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, VietGAP. Tăng cường trồng các loại rau ưa lạnh như khoai tây, bắp cải, súp lơ, su hào…

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo và chăm sóc mạ Xuân sớm theo khung lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành.

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị xây dựng và triển khai Phương án BVTV vụ Đông Xuân 2017 - 2018 đến các xã, phường, thị trấn và HTX DV NN phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, chủ động phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng và vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch thực vật nội địa giống cây trồng vụ Đông Xuân 2017- 2018.

- Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu, bệnh hại rau, màu khi đến ngưỡng phòng trừ.

- Trên cây ngô: Rệp cờ dùng thuốc Cytoc 250WP, Actara 25WG...; sâu đục thân dùng Patox 95SP, Dupont Ammate 150SC...; bệnh đốm lá, gỉ sắt dùng: Antracol 70WP, BenlateC, Anvil 5SC... khi có trên 20% lá bị bệnh; bệnh khô vằn dùng Forwanil 50 SC, Validacin 5L, Anvil 5SC, Tilt-vil 5SC... phun khi có trên 20% cây bị bệnh.

- Trên cây đậu tương: bệnh lở cổ rễ dùng thuốc: Benlate C, Validacin 5L, Anvil 5SC...

- Trên cây rau: bệnh sương mai, giả sương mai có trên 10% lá bệnh gây hại, phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Anvil 5SC, Aliette 80WP, Ridomil Gol 68WP...; bệnh héo xanh dùng thuốc Stepgold 70 WP, Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP…

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tích cực sử dụng các loại: bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... để bắt chuột; bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt để thu hút diệt sâu khoang, sâu xám; bả hôi tanh để thu hút các loại bọ xít vào tiêu diệt nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 20/11/2017 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 787

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website