Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 3 -02-2018


Vụ Xuân 2018:

 Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến ngày 28/02/2018 là: 36.159,71ha, đạt 86,09% so với KH, bằng 92,92% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích đã gieo cấy thẳng 29.324,20ha, đạt 94,59% so với KH, bằng 94,92% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 1.369,50ha; Phúc Yên: 1.933,20ha; Lập Thạch: 3.919,8ha; Sông Lô: 2.900,0ha; Tam Dương: 3.017,55ha ( Trại Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 17,55ha); Tam Đảo: 2.169,0ha; Bình Xuyên: 3.750,0ha; Yên Lạc: 4.494,80ha; Vĩnh Tường: 5.770,35ha (Trại Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 17,85ha).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 2.516,20ha, đạt 89,86% so với KH, bằng 96,44% so với cùng kỳ ( Phúc Yên: 102,0ha; Lập Thạch: 296,0ha; Sông Lô: 522,90ha; Tam Dương: 44,30ha; Tam Đảo: 15,0ha; Bình Xuyên: 90,0ha; Yên Lạc: 746,0ha; Vĩnh Tường 700,0ha).

* Cây khoai lang:  Diện tích gieo trồng 155,0ha, đạt 38,75% so với KH, bằng 76,20% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 6,0ha; Lập Thạch: 89,7ha; Sông Lô: 12,3ha; Tam Đảo: 47,0ha).

* Cây sắn: Diện tích gieo trồng 268,0ha, đạt 17,63% so với KH, bằng 31,12% so với cùng kỳ (Lập Thạch: 220,0ha; Tam Đảo: 48,0ha).

* Cây rau đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.714,11ha, bằng 106,25% so với cùng kỳ. Trong đó:

 - Cây rau các loại:  Diện tích gieo trồng 1.647,51ha,  đạt 65,90% so với KH, bằng 103,79% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 91,5ha; Phúc Yên: 236,60ha; Lập Thạch: 72,0ha; Sông Lô: 164,31ha; Tam Dương: 474,0ha; Tam Đảo: 26,0ha; Bình Xuyên: 100,0ha; Yên Lạc: 233,1ha; Vĩnh Tường: 250,0ha).

 - Cây đậu các loại:  Diện tích gieo trồng 66,6ha,  đạt 66,6% so với KH, bằng 256,85% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5ha; Phúc Yên: 19,0ha; Lập Thạch: 33,2ha; Sông Lô: 0,5ha Tam Đảo: 10,40ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.534,0ha, đạt 71,35% so với KH, bằng 81,63% so với cùng kỳ. Trong đó.

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 1.465,90ha, đạt 77,15% so với KH, bằng 85,74% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 4,0ha; Phúc Yên: 84,5ha; Lập Thạch: 520,0ha; Sông Lô: 441,40ha; Tam Dương: 87,0ha; Tam Đảo: 18,0ha; Bình Xuyên: 90,0ha; Yên Lạc: 181,0ha; Vĩnh Tường: 40,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 68,10ha, đạt 27,24% so với KH, bằng 40,22% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 10,0ha; Lập Thạch: 17,5ha; Tam Dương: 3,6ha; Tam Đảo: 17,0ha; Bình Xuyên: 12,0ha; Yên Lạc: 3,0ha; Vĩnh Tường: 5,0ha).

 * Cây hàng năm khác:  Diện tích gieo trồng 635,20ha, bằng 74,73% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 12,50ha; Lập Thạch: 115,0ha; Sông Lô: 80,0ha; Tam Đảo: 19,10ha; Yên Lạc: 68,1ha; Vĩnh Tường: 340,5ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 21/02- 27/02/2018):

- Trên lúa Xuân sớm:

+  Sâu đục thân cú mèo (tuổi 1; 5, trưởng thành) hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,05 - 0,25%, cao 2,5% (Vĩnh Tường).

+ Ốc bươu vàng gây hại rải rác. Mật độ phổ biến 0,1- 0,2 con/m2, cao 1 con/m2 (Lập Thạch, Tam Đảo, Phúc Yên, Yên Lạc).

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng (tuổi 1, 2, 3) gây hại cục bộ diện ổ. Mật độ phổ biến 2- 4 con/m2, cao 20 con/m2 (Lập Thạch).

 + Chuột gây hại cục bộ diện tích ven đầm, ven bờ cao, ruộng khô hạn, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1- 0,2%, cao 1 - 2% (Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Lập Thạch), cục bộ 5 - 6% (Bình Xuyên).

 + Bọ trĩ gây hại nhẹ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1 - 2% (Vĩnh Yên, Sông Lô).

- Trên lúa Xuân muộn:

+ Sâu đục thân cú mèo hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,01- 0,03%, cao 0,1% huyện Lập Thạch.

 + Ốc bươu vàng gây hại cục bộ, mật độ phổ biến 0,1- 0,3 con/m2, nơi cao 1con/m2 (Yên Lạc, Tam Đảo, Phúc Yên, Lập Thạch).

 - Trên cây rau:

+ Cây rau họ thập tự: Sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh tiếp tục gia tăng gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2. Rệp hại nhẹ, tỷ lệ cây hại phổ biến 3 - 5%, cao 10 - 12% (Vĩnh Yên). Ngoài ra bệnh sương mai, thối nhũn, đốm lá, vàng lá vi khuẩn hại rải rác (Tam Dương, Vĩnh Tường).

 + Cây su su: Bệnh sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ ngọn hại phổ biến 0,5 - 1% (Tam Đảo).

 + Cây dưa chuột: Bệnh héo xanh, bệnh phấn trắng gây hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1 - 0,2% (Tam Dương).

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 28/02- 06/03/2018:

 - Trên lúa:

 + Trên lúa Xuân sớm: Sâu đục thân, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ tiếp tục phát sinh gây hại rải rác. Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại vùng chiêm trũng (Sông Lô, Lập Thạch) cần chú ý theo dõi, phát hiện sớm, kịp thời phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu.

 + Trên lúa Xuân muộn: Sâu đục thân, ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ hại rải rác.

 - Trên cây rau:

 + Trên rau họ thập tự: Sâu tơ, bệnh thối nhũn, bệnh sương mai gây hại cục bộ. Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại.

+ Trên cây dưa chuột: Bọ phấn, bệnh sương mai tiếp tục gia tăng gây hại khi gặp điều kiện thuận lợi.

 + Trên cây su su: Bệnh sương mai gia tăng gây hại.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

 - Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

+ Thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Chú ý bệnh đạo ôn, sâu đục thân 5 vạch và cú mèo, chuột hại lúa Xuân sớm, bọ trĩ hại lúa Xuân muộn.

+ Đảm bảo giữ mực nước trong ruộng 2 - 3 cm, tiến hành tỉa dặm để đảm bảo mật độ, tập trung bón phân thúc đẻ nhánh cho lúa đã bén rễ hồi xanh với phương châm ‘nặng đầu nhẹ cuối” (khi nhiệt độ dưới 150C cần ngừng bón phân).

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV, công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

 Thực hiện các biện pháp thủ công: Bắt sâu non, vợt bướm, ngắt ổ trứng, nhổ bỏ các cây bị bệnh hại nặng vùi sâu xuống ruộng; sử dụng các loại bẫy bắt chuột; bẫy dính, bẫy màu vàng, bả chua ngọt để tiêu diệt trưởng thành một số loại sâu hại./.

 

Ngày đăng: 28/02/2018 Tác giả: PTK - Số lần được xem: 980

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website