LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính(93)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 23/08/2018
2 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 23/08/2018
3 Thủ tục: Tuyển chọn nhân viên thú y xã (TTHC đặc thù) 23/08/2018
4 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 23/08/2018
5 Thủ tục: Kiểm dịch động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ 23/08/2018
6 Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước) 23/08/2018
7 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 23/08/2018
8 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu 23/08/2018
9 Đóng dấu búa kiểm lâm 23/08/2018
10 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý 23/08/2018