LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 126)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
21 Quyết định về việc ban hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 24/11/2021
22 Quyết định Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT 27/11/2020
23 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT 19/08/2020
24 Quyết định về việc ban hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 18/12/2019
25 Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo 19/12/2019
26 Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 19/12/2019
27 Quy trình đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 19/12/2019
28 Quy trình quản lý công tác văn thư 19/12/2019
29 Quy trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng 19/12/2019
30 Quy trình xây dựng kế hoạch Nông nghiệp & PTNT hàng năm, 05 năm 19/12/2019