LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 19)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
11 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 13/08/2019
12 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 13/08/2019
13 Thủ tục: Tuyển chọn nhân viên thú y xã (TTHC đặc thù) 13/08/2019
14 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 13/08/2019
15 Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) 13/08/2019
16 Thủ tục: Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm 13/08/2019
17 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 13/08/2019
18 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 13/08/2019
19 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 13/08/2019