LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 93)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
51 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 13/08/2019
52 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 13/08/2019
53 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 13/08/2019
54 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón 13/08/2019
55 Thủ tục: Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng 13/08/2019
56 Thủ tục: Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm 13/08/2019
57 Thủ tục: Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 13/08/2019
58 Thủ tục: Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 13/08/2019
59 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 13/08/2019
60 Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y 13/08/2019