LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 91)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Quyết định Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT 27/11/2020
2 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT 19/08/2020
3 Chính sách chất lượng 19/12/2019
4 BM.TTr.01.01 Quyết định thanh tra/ kiểm tra 19/12/2019
5 BM.TTr.02.01 Phiếu đề xuất thụ lý đơn 19/12/2019
6 BM QT KH Các tiêu chí phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 19/12/2019
7 BM Các tiêu chí phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn 19/12/2019
8 BM.35.TTr.02.35 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại tố cáo....(lần 2) 19/12/2019
9 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 13/08/2019
10 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 13/08/2019