LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 7)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Thủ tục: Công nhận làng nghề truyền thống 13/08/2019
2 Thủ tục: Công nhận nghề truyền thống 13/08/2019
3 Thủ tục: Công nhận làng nghề 13/08/2019
4 Thủ tục: Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 13/08/2019
5 Thủ tục: Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 13/08/2019
6 Thủ tục: Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 13/08/2019
7 Thủ tục: Hỗ trợ dự án liên kết 13/08/2019