LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 126)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
91 Thủ tục: Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 13/08/2019
92 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 13/08/2019
93 Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y 13/08/2019
94 Thủ tục: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 13/08/2019
95 Thủ tục: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh 13/08/2019
96 Thủ tục: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 13/08/2019
97 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh 13/08/2019
98 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 13/08/2019
99 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) 13/08/2019
100 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 13/08/2019