LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 126)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
101 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 13/08/2019
102 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 13/08/2019
103 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 13/08/2019
104 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 13/08/2019
105 Thủ tục: Tuyển chọn nhân viên thú y xã (TTHC đặc thù) 13/08/2019
106 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 13/08/2019
107 Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) 13/08/2019
108 Thủ tục: Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm 13/08/2019
109 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 13/08/2019
110 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 13/08/2019