LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 91)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
31 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 13/08/2019
32 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 13/08/2019
33 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 13/08/2019
34 Thủ tục: Công nhận làng nghề truyền thống 13/08/2019
35 Thủ tục: Công nhận nghề truyền thống 13/08/2019
36 Thủ tục: Công nhận làng nghề 13/08/2019
37 Thủ tục: Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 13/08/2019
38 Thủ tục: Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 13/08/2019
39 Thủ tục: Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 13/08/2019
40 Thủ tục: Hỗ trợ dự án liên kết 13/08/2019