LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 93)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
71 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 13/08/2019
72 Thủ tục: Tuyển chọn nhân viên thú y xã (TTHC đặc thù) 13/08/2019
73 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 13/08/2019
74 Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) 13/08/2019
75 Thủ tục: Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm 13/08/2019
76 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 13/08/2019
77 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 13/08/2019
78 Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 13/08/2019
79 Thủ tục: Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES 13/08/2019
80 Thủ tục: Điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 13/08/2019