Hội thi tiếng hát Đoàn TN Sở NN và PTNT

 • Tiếng hát Đoàn TN Sở NN và PTNT

 • Tiếng hát Đoàn TN Sở NN và PTNT

 • Tiếng hát Đoàn TN Sở NN và PTNT

 • Tiếng hát Đoàn TN Sở NN và PTNT

 • Tiếng hát Đoàn TN Sở NN và PTNT

Album khác

 • Sắc màu Nông thôn mới Tam Dương

 • Xây dựng NTM

 • Chuẩn bị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực KT-XH

 • Nông nghiệp Vĩnh Phúc

 • Hội thi khuyến nông giỏi

 • Đoàn Sở NN và PTNT tổ chức "Đêm hội trăng rằm 2013"

 • Một số hình ảnh sản xuất vụ Đông

 • Hội thao năm 2013

ALBUM ẢNH


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website