Nông nghiệp Vĩnh Phúc

 • Nông nghiệp VP.

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

 • Nông nghiệp VP

Album khác

 • Phóng sự ảnh: Vĩnh Yên trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 • Sắc màu Nông thôn mới Tam Dương

 • Xây dựng NTM

 • Chuẩn bị xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực KT-XH

 • Hội thi tiếng hát Đoàn TN Sở NN và PTNT

 • Hội thi khuyến nông giỏi

 • Đoàn Sở NN và PTNT tổ chức "Đêm hội trăng rằm 2013"

 • Một số hình ảnh sản xuất vụ Đông

 • Hội thao năm 2013

ALBUM ẢNH


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website