Danh sách video

  • Kỹ thuật nuôi lươn không bùn

  • Triển khai mô hình cá Nheo Mỹ thương phẩm

  • Hướng dẫn KT phòng bệnh tổng hợp trong nuôi trồng thủy sản mùa hè

  • Mô hình nuôi cá qua đông

  • Tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên

  • Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

    Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

Danh mục video


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website