Tăng cường các giải pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi


Với lợi thế về điều kiện đất đai, địa hình bán sơn địa nên Vĩnh Phúc là tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển ngành chăn nuôi. Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND thông qua các chương trình hỗ trợ đã đưa các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được áp dụng rộng rãi giúp tăng hiệu quả ngành chăn nuôi của tỉnh.

Nhằm nâng cao nhận thức cho người sản xuất về đảm bảo vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, giúp các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác xử lý chất thải chăn nuôi góp phần phát triển ngành chăn nuôi có hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Cùng với các chương trình hỗ trợ xây dựng hầm Biogas cho các hộ chăn nuôi, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 28/09/2020 kèm theo kế hoạch hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023.

Xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng đệm lót sinh học góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Theo đó, từ năm 2021 đến năm 2023 tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ đối với 4 chế phẩm đưa vào thực hiện trong chăn nuôi, gồm:

Chế phẩm làm đệm lót cho gà: hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm để làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi gà, mức tương ứng 1.000 đồng/con gà, nhưng không quá 5 triệu đồng/hộ cho các hộ chăn nuôi gà có quy mô từ 500 con/lứa trở lên. Quy mô thực hiện 22,5 triệu con gà.

Chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn: hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn cho các hộ chăn nuôi lợn có quy mô từ 10 con trở lên với mức hỗ trợ 100.000đ/10 con (10.000đ/con). Quy mô thực hiện 400.000 con lợn.

Chế phẩm sinh học và nguyên liệu làm đệm lót chăn nuôi bò thịt: hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học và nguyên liệu làm đệm lót để xử lý chất thải trong chăn nuôi bò cho các hộ chăn nuôi bò có quy mô từ 05 con trở lên với mức hỗ trợ 975.000đ/con bò. Quy mô thực hiện 6.000 con bò thịt.

Chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa: hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa cho các hộ chăn nuôi bò sữa có quy mô từ 03 con trở lên với mức hỗ trợ là 300.000đ/con bò sữa. Quy mô thực hiện 5.000 con bò sữa.

Việc sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi là biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, đồng thời chất thải đã được xử lý có thể dùng để sản xuất các loại phân vi sinh cung cấp các chất đa, vi lượng cho cây trồng; giúp người dân nâng cao năng suât, chất lượng và hiệu quả kinh tế, tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngày đăng: 19/11/2020 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 111

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website