Vĩnh Phúc chỉ đạo tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ vận chuyển và sản phẩm lợn để phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn


Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay cả nước có 29 tỉnh, thành phố có bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, trong đó có các địa phương lân cận Vĩnh Phúc như Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Ninh và trên địa bàn tỉnh hiện nay bệnh DTLCP đã xảy ra lẻ tẻ tại một số hộ chăn nuôi tại huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc. Mặt khác, những tháng cuối năm, thời tiết thường có nhiều thay đổi (nhiệt độ thấp, ẩm độ cao) làm giảm sức đề kháng của vật nuôi;việc thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động vệ sinh, sát trùng phòng bệnh còn nhiều hạn chế, nhất là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; hơn nữa, việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ lợn tăng mạnh nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bệnh DTLCPlàm ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi của tỉnh.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của bênh dịch tả lợn Châu Phi, trước tiên các hộ chăn nuôi cần làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan và bảo vệ đàn lợn khoảng 413,0 ngàn con (theo số liệu tháng 11 của Cục Thống kê tỉnh). UBND tỉnh đã có công văn số 8927/UBND-NN2, ngày 27/11/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP theo quy định của Luật Thú y, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhất là văn bản số 7868/UBND-NN2 ngày 19/10/2020 của tỉnhchủ động giám sát, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh DTLCP trên địa bàn, để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ theo phân cấp quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn; đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, chế biến, kinh doanh sản phẩm từ lợn không được giết mổ, sử dụng lợn chết, lợn bệnh để chế biến làm thực phẩm.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã lập bản cam kết với các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Chủ tịch UBND huyện, xã chịu trách nhiệm nếu để bệnh DTLCP xảy ra mà không báo cáo và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh DTLCP; triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các lực lượng chức năng, các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ cơ sở giết mổ; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ theo quy định;chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới phát sinh, còn ở diện hẹp; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn.

Ngày đăng: 02/12/2020 - Số lần được xem: 106

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website