Thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh


Trước diễn biến tạp về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn cả nước như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trâu, bò. Ngay từ đầu năm 2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

Để thực hiện tốt công tác kiểm dịch theo các quy định của pháp luật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chỉ đạo hệ thống thú y, kiểm dịch viên được ủy quyền kiểm dịch thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau: (1) Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi đặc biệt là các  cơ sở chăn nuôi gia công, doanh nghiệp chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; tham gia chương trình giám sát dịch bệnh động vật và thực hiện khai báo kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo đúng quy định; (2) Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tận gốc: Kiểm tra lâm sàng; giám sát vệ sinh tiêu độc khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch ... tại cơ sở chăn nuôi, thu gom, địa điểm cách ly kiểm dịch. (3) Việc ghi chép trong giấy chứng nhận kiểm dịch phải rõ ràng, đầy đủ họ tên địa chỉ, số điện thoại chủ hàng, nơi xuất phát, nơi đến cuối cùng phải ghi đến tên cơ sở cấp xã, các vật dụng khác có liên quan phải ghi đầy đủ trong giấy chứng nhận kiểm dịch ...

Đối với những trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ các cơ sở theo quy định tại Khoản 1, Điều 37, Luật Thú y (cơ sở thu gom, kinh doanh; cơ sở chưa được giám sát dịch động vật; cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh động vật; sản phẩm động vật từ cơ sở chưa được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y; động vật chưa được tiêm phòng bệnh bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin nhưng không còn miễn dịch bảo hộ) phải lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Hồ sơ kiểm dịch kèm theo Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm.

Đối với những trường hợp động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định tại phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, thực hiện kiểm tra lâm sàng, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định, không phải lấy mẫu xét nghiệm bệnh. Hồ sơ kiểm dịch kèm theo bản sao Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật hoặc Thông báo xác nhận cơ sở chăn nuôi tham gia chương trình giám sát dịch bệnh động vật trên cạn của Chi cục Chăn nuôi & Thú y.

Công tác kiểm dịch động vật tại huyện Tam Đảo

Trong quý 1/2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện cấp 3.879 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, trong đó: Kiểm dịch trâu, bò 2.714 con; lợn các loại 59.787 con; gia cầm các loại 3.223.714 con. Kiểm dịch sản phẩm động vật 1.019 giấy; trong đó: Thịt bò 75.604 kg; thịt lợn 144.734 kg; thịt gà 181.874 kg; thịt thỏ dê 774 kg; kiểm dịch trứng gia cầm 27.874.000 quả; kiểm dịch trứng cút 25.489.000 quả, trứng gà giống 6.784.440 quả.

Việc thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật ngay trong những tháng đầu năm đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra, lây lan./.

Ngày đăng: 18/03/2021 Tác giả: Hoàng Huy - TP Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 160

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website