Kết quả triển khai hỗ trợ tinh lợn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021


Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, trong đó, người chăn nuôi đã biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng đàn vật nuôi, qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững.

Thực hiện Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hỗ trợ tinh lợn ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2021. Nhằm tạo ra đàn lợn có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc thụ tinh nhân tạo và chủ động áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Trung tâm Giống Nông nghiệp đã triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá trị sản xuất liều tinh lợn ngoại phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn nái trên địa bàn tỉnh với quy mô hỗ trợ là 74.075 liều, gồm các giống Landrace, Yorkshire, Duroc, Pidu.... có năng suất và chất lượng cao. Đến nay, về cơ bản chương trình hỗ trợ đã hoàn thành khoảng 90% so với kế hoạch đề ra.

Ông Lê Công Cảnh, Trưởng phòng Kỹ thuật giống nuôi, thủy sản - Trung tâm Giống nông nghiệp cho biết: Để thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ, Trung tâm Giống nông nghiệp đã thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn đực giống nuôi tại Trung tâm theo đúng quy trình kỹ thuật; tổ chức sản xuất liều tinh lợn nhân tạo đảm bảo chất lượng nhằm cấp phát hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, luôn phối hợp chặt chẽ với các Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố, các điểm cấp phát hỗ trợ liều tinh lợn ngoại và đội ngũ nhân viên thú y, dẫn tinh viên các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện được thuận tiện nhất, đến nay, đã thực hiện hỗ trợ được khoảng 90% so với kế hoạch. Qua đánh giá sơ bộ cho thấy tỷ lệ thụ thai đạt khoảng 80%, tỷ lệ sinh đạt 12 con/ổ. Chương trình đã hỗ trợ đông đảo hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, sử dụng các giống tinh lợn ngoại chất lượng tốt được đưa vào sản xuất, giúp cải tạo được đàn lợn thương phẩm cho năng suất và chất lượng cao, làm tăng hiệu quả kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Chương trình hỗ trợ tinh lợn ngoại giúp cải tạo được đàn lợn thương phẩm cho năng suất và chất lượng cao

Bà Lê Thị Thu Phượng , cán bộ thú y xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường (đồng thời là điểm đại lý cấp phát liều tinh lợn ngoại hỗ trợ của Trung tâm Giống Nông nghiệp) cho biết: Qua quá trình triển khai hỗ trợ, cung ứng liều tinh lợn ngoại giúp người chăn nuôi trên địa bàn xã được sử dụng các con giống chất lượng tốt, lợn con sinh ra khỏe mạnh và sinh trưởng tốt, đồng thời hạn chế được việc lây lan dịch bệnh so với phương pháp phối giống trực tiếp.

Anh Lê Văn Khánh, kỹ thuật viên lâu năm tại một trại chăn nuôi ở thôn Thanh Bình, xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường cho biết: Chất lượng liều tinh lợn ngoại do trung tâm cấp phát hỗ trợ luôn đảm bảo chất lượng, tỉ lệ sinh con cao, con sinh ra luôn khỏe mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Từ những kết quả đạt được của Chương trình hỗ trợ tinh lợn ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2021của Trung tâm Giống Nông nghiệp đã góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong sản xuất chăn nuôi, thời gian tới, cần nhiều hơn nữa các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đưa các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất, góp phần thúc đẩy hiệu quả chăn nuôi và nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trên địa bàn tỉnh./

Ngày đăng: 03/11/2021 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp - Số lần được xem: 38

Tin sản xuất

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website