Vĩnh Phúc chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021


Vĩnh Phúc hiện có 32.821,8 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm 26,57% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, được phân bố trên địa bàn 7 huyện, thành phố. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện. Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên một đơn vị diện tích, qua đó góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời đảm bảo tốt về mục tiêu an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Là 1 địa phương có nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh, với diện tích đất lâm nghiệp của huyện Lập Thạch là: 4.235,2 ha trong đó đất rừng phòng hộ là: 430,7 ha, đất rừng sản xuất là: 3.804,52 ha. Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện đã luôn chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát và luôn bám sát thực địa để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương. Ông Lê Đức Thông, phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lập Thạch cho biết: Hàng năm, Hạt Kiểm lâm luôn tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng chống cháy rừng có hiệu quả. Thường xuyên bám sát thực địa để kiểm tra, kiểm soát các vườn ươm; phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn để tuyên truyền và hướng dẫn các chủ rừng trong công tác lựa chọn giống cây lâm nghiệp, chăm sóc và phát triển rừng đạt hiệu quả, đồng thời, cũng luôn chủ động các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô.

Với mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất tập trung, ngay từ đầu năm, Chi cục kiểm lâm tỉnh đã xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện, trong đó, tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, kiểm lâm phụ trách địa bàn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp; hướng dẫn và thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ rừng giữa lực lượng bảo vệ rừng với các chủ rừng; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng, đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các chủ rừng và UBND cấp xã được giao quản lý rừng xây dựng và thực hiện các phương án phòng cháy và chữa cháy rừng hiệu quả.

Lực lượng kiểm lâm luôn bám sát thực địa để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết khô hanh, nắng nóng cục bộ gây nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn ở mức độ cao. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời ứng phó các tình huống cháy rừng xảy ra. Lực lượng kiểm lâm địa bàn luôn chủ động tăng cường công tác tuần tra, trực phòng cháy rừng ở các chốt trạm trong rừng. Duy trì cảnh báo cháy rừng trong suốt mùa khô hanh và những đợt nắng nóng kéo dài, thông tin kịp thời tới Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các huyện, thành phố, các xã và chủ rừng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, chính quyền cơ sở trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đến cộng đồng, dân cư làm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, quy mô cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm cũng luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn trồng rừng bằng giống cây có năng suất, chất lượng cao, giống mô, hom và kinh doanh gỗ lớn, nâng cao năng suất và giá trị rừng trồng đặc biệt là các trường hợp trồng rừng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc các chương trình, dự án. Hướng dẫn, tuyên truyền chủ rừng triển khai trồng rừng gỗ lớn giá trị kinh tế cao gắn với cụm chế biến lâm sản và các làng nghề truyền thống. Tạo điều kiện thuận lợi cho những cơ sở gieo ươm nuôi cấy mô quy mô công nghiệp để hạ giá thành cây giống phục vụ trồng rừng. Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu để tiếp nhận, chuyển giao giống mới và công nghệ nhân giống tiên tiến để triển khai mô hình trồng rừng giống mới trên địa bàn cấp huyện, để tuyên truyền nhân rộng phong trào trồng cây, trồng rừng hướng đến xã hội hóa nghề rừng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích rừng được giao đáp ứng cho nhu cầu phát triển trồng rừng tại địa phương.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Nguyễn Viết Bình, thôn Cương, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch đang kiểm tra, phát dọn thực bì trên diện tích 46 ha đất lâm nghiệp của gia đình được giao để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài dễ gây ra cháy phần diện tích rừng của gia đình. Ông Bình cho biết: Được sự quan tâm phối hợp, hướng dẫn từ cán bộ kiểm lâm địa bàn nên gia đình ông đã lựa chọn được những giống cây lâm nghiệp có chất lượng tốt để đưa vào sản xuất giúp tăng hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Hàng năm, Chi cục Kiểm lâm cũng thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo đồi rừng tạp hiệu quả thấp và khai thác đối với diện tích rừng trồng đã đến tuổi khai thác, tổ chức thanh lý diện tích rừng tái sinh, rừng trồng chất lượng kém để đưa vào trồng rừng mới năm 2021. Đối với rừng phòng hộ: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp&PTNT thẩm định phương án trồng rừng thay thế của huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất; tuyên truyền hướng dẫn chủ rừng tăng cường bảo vệ diện tích rừng phòng hộ hiện có để nâng cao năng suất, chất lượng trồng rừng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 về trồng rừng, trồng cây phân tán và khai thác rừng trên địa bàn.

Việc chủ động của các ngành chức năng và sự ủng hộ của cộng đồng cùng tham gia vào công tác bảo vệ , phát triển rừng và phòng chống cháy rừng nên diện tích đất rừng trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn đang được giữ vững và ngày càng phát huy được lợi ích từ rừng đem lại. Qua đó, giúp tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà./.

Ngày đăng: 18/06/2021 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp - Số lần được xem: 136

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website