Chi cục Kiểm Lâm với công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021


Vĩnh Phúc có tổng diện tích đất lâm nghiệp hơn 33.000 ha, trong đó có trên 15.700 ha diện tích rừng đặc dụng, hơn 4.100 ha rừng phòng hộ và gần 14.000 ha rừng sản xuất. Xác định tài nguyên rừng có giá trị quan trọng trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, những năm qua Chi cục Kiểm Lâm đã triển khai các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện tốt việc xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, từng bước nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Năm 2021, toàn tỉnh trồng được trên 701 ha rừng tập trung, hơn 1 triệu cây phân tán; khai thác trên 43.200 m3 gỗ; khoán bảo vệ hơn 9.758 ha rừng.

Vào mùa khô cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô thường xuyên đi kiểm tra rừng cùng với chủ rừng

Để quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng, đất lâm nghiệp hiện có, trong năm 2021, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp&PTNT và UBND các huyện, thành phố ban hành 174 văn bản về lĩnh vực lâm nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phong trào trồng cây phân tán đến người dân. Đồng thời rà soát, cập nhật kịp thời các biến động về rừng, đất lâm nghiệp; thống kê hiện trạng rừng, chủ rừng quản lý, các công trình xây dựng trên đất quy hoạch cho lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Trong năm lực lượng Kiểm lâm đã tổ chức 119 cuộc kiểm tra chuyên ngành về lâm nghiệp.

Giao các hạt kiểm lâm ký cam kết bảo vệ rừng với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có kinh doanh, chế biến, cất giữ lâm sản; để quản lý sử dụng hiệu quả rừng và đất lâm nghiệp, gắn quyền lợi, trách nhiệm của hộ gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ, phát triển rừng.

Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), lực lượng kiểm lâm đã hướng dẫn các chủ rừng xây dựng phương án PCCCR theo quy định. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đảm bảo chế độ thường trực, canh gác, kiểm soát lửa rừng và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có cháy rừng. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 07 điểm phát lửa rừng (trong đó: huyện Tam Đảo: 03 điểm; thành phố Phúc Yên: 02 điểm; huyện Sông Lô: 01 điểm và huyện Bình Xuyên: 01 điểm) các điểm phát lửa được dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại đến cây rừng.

Cán bộ Hạt Kiểm Lâm thường xuyên cùng với chủ rừng dọn dẹp thực bì để phòng chống cháy rừng

Hạt Kiểm Lâm huyện Sông Lô đang quản lý trên 4.000 ha rừng, trong đó có hơn 1.500 ha rừng phòng hộ và gần 2.500 ha rừng sản xuất. Diện tích rừng phòng hộ của huyện chủ yếu tập trung ở 3 xã Lãng Công, Đồng Quế, Quang Yên. Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm hạt Kiểm lâm huyện Sông Lô đã tăng cường công tác chỉ đạo, cử cán bộ Kiểm lâm viên địa bàn bám sát địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu cho chính quyền các xã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), phát triển rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản...

Về công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, ông Vũ Ngọc Hiến, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Sông Lô cho biết: Trước khi bước vào mùa khô Hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND huyện kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện, hướng dẫn các chủ rừng tùy theo diện tích rừng để xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó cũng hướng dẫn chủ rừng dọn dẹp thực bì, tăng cường công tác cảnh báo cháy rừng, cũng như chủ động kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn người ra vào rừng và nguồn lửa để tránh nguy cơ gây cháy rừng.

Lãng Công là một trong 3 xã có diện tích rừng phòng hộ của huyện, ngay từ đầu mùa khô hạt Kiểm Lâm cử cán bộ bám sát địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật các quy định về công tác quản lý, phát triển rừng, bảo vệ rừng và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương.

Là một hộ dân hiện đang chăm sóc 20 ha rừng trên địa bàn xã Lãng Công, bà Vũ Thị Trọng, thôn Thành Công, xã Lãng Công cho biết về công tác phòng cháy chữa cháy rừng của gia đình như sau: Hàng năm, vào mùa hanh khô gia đình tôi đi kiểm tra các khu rừng của gia đình quản lý để phát dọn dẹp thực bì và kiểm tra khu hay có người ra vào để kiểm soát nguồn lửa phòng chống cháy rừng. Gia đình tôi cũng thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng do Chi cục Kiểm Lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức. Do thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng mà nhiều năm nay khu rừng của gia đình tôi quản lý phát triển tốt.

Trong thời gian tới Chi cục Kiểm Lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp trong xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh,từ đó thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với bảo vệ môi trường sinh thái, biến đổi khí hậuvà sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tin tưởng rằng, với những giải pháp đã và đang triển khai sẽ giúp Chi cục Kiểm Lâm tỉnh cùng các cấp, ngành các địa phương và nhân dân đồng thuận trong việc quản lý, bảo vệ rừng, góp phần phát triển rừng bền vững và nâng cao độ che phủ rừng theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra./.

Ngày đăng: 30/12/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 20

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website