Động lực cho phát triển Thủy sản ở Vĩnh Phúc


Trong những năm qua, thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có thủy sản. Việc hỗ trợ sản xuất thủy sản thông qua các mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Mô hình nuôi cá giống mới, chuyển giao công nghệ trong sản xuất giống thủy sản; cải tạo cơ sở vật chất sản xuất giống thủy sản; thông tin, tuyên truyền; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản,... về quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; chuyển đổi vùng trũng sang nuôi trồng thủy sản,...là cơ sở để định hướng, động lực quan trọng góp phần phát triển sản xuất thủy sản tỉnh nhà.

Đặc biệt, từ năm 2012 thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về khuyến khích hỗ trợ phát triển giống vật nuôi, thủy sản giai đoạn 2012-2015, sản xuất thủy sản của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ so với 10 năm trước đây, năm 2013 giá trị sản xuất thủy sản đạt xấp xỉ 613 tỷ đồng tăng gần 10 lần, diện tích tăng gần 2.500 ha so với năm 2003. Trong sản xuất thủy sản đã có nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, sử dụng các giống cá mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất như: Cá Rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp, chép lai 3 máu, chim trắng, ba ba, trê lai,... nhiều hộ đầu tư nuôi theo phương thức thâm canh và bán thâm canh, sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật được cải tạo, nâng cấp. Đến nay đã có gần 2 nghìn ha vùng đất chiêm, trũng, cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản 01 vụ cá, 01 vụ lúa ăn chắc, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân.

 

Mô hình nuôi cá Rô phi Đường Nghiệp ở xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường

Năm 2013, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Trung tâm giống Thủy sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành, thị triển khai thực hiện cho 51 hộ nuôi cá Rô phi đơn tính và cá Chép lai 3 máu trên diện tích 44 ha tại 9 huyện, thành, thị lợi nhuận đạt trên 100 triệu đồng/ha, góp phần tăng diện tích nuôi cá theo hướng thâm canh, tăng hộ sản xuất thủy sản điển hình của tỉnh, tăng thu nhập và từ đó giúp thay đổi tư duy về công tác giống cho các hộ dân. Việc triển khai các mô hình nuôi cá giống mới tiếp tục được thực hiện trong năm 2014, 2015 với hướng tăng số hộ tham gia, phát triển mở rộng mô hình.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất thủy sản của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Diện tích manh mún, nhỏ lẻ, chưa chủ động được nguồn nước. Diện tích nuôi thâm canh còn ít, năng suất thấp, chưa có cơ sở sản xuất thủy sản đạt tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, ...hầu hết các cơ sở sản xuất giống thuỷ sản cơ sở vật chất xuống cấp, chưa có đối tượng chủ lực xuất khẩu, các giống thủy sản chưa đa dạng, phong phú về chủng loại, chưa có nhiều đối tượng mới có giá trị kinh tế đáp ứng yêu cầu của thị trườngsố lượng các cửa hàng kinh doanh về thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y phục vụ thủy sản còn ít, chưa quy hoạch pháttriển thuỷ sản  theo vùng, đối tượng. Vốn để đầu tư vào sản xuất thủy sản của người dân chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cũng như điều kiện thuận lợi cho phát triển mở rộng khai thác hết tiềm năng sản xuất thủy sản của tỉnh trên diện tích mặt nước sẵn có, trong thời gian tới thủy sản Vĩnh Phúc cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ của các cấp, các ngành, cũng như sự vào cuộc tích cực của người dân để đưa thủy sản thực sự phát triển bền vững. Ðiều đó không chỉ quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành mà còn là bảo đảm cho mục tiêu nâng cao đời sống của người dân trong tỉnh.

Ngày đăng: 01/04/2014 Tác giả: Phan Thị Luyến - Nguồn: Phòng Chăn nuôi thuỷ sản-Sở nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 1027

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website