Nâng cao nhận thức trong công tác tuyên truyền, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, có lưu vực các sông lớn như: sông Hồng, sông Lô, sông Cà Lồ… chảy qua, có nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trong các thuỷ vực khá phong phú, ngoài ra các loại thủy sản: Tôm càng xanh, tôm riu, cua đồng, trai cánh, ốc nhồi, tép Đầm Vạc, cá truyền thống trong lưu vực các sông, hồ, đập cũng khá đa dạng… Với tiềm năng nguồn lợi thuỷ sản (NLTS) sẵn có, Vĩnh Phúc có điều kiện để bảo tồn và phát triển NLTS đảm bảo lợi ích và phục vụ lâu dài về thực phẩm cho nhu cầu của con người. Trong những năm qua việc khai thác thủy sản quá mức đã ảnh hưởng đến số lượng các loài thủy sản và sản lượng trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Thủy sản họp triển khai kế hoạch số 1902/KH-UBND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 1902/KH-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 với các nội dung: Thông tin tuyên truyền; điều tra, khảo sát nguồn lợi thủy sản; thực hiện kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hoạt động khai thác thủy sản trái phép; công tác thả cá giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp & PTNT đã giao Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị của các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch được duyệt.

Xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường là một trong những xã nằm ở ven sông Hồng có diện tích mặt ao hồ tương đối nhiều. Theo ông Hoàng Văn Chương-Phó chủ tịch UBND xã Ngũ Kiên cho biết: Thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước cũng như của tỉnh Vĩnh Phúc, được sự hướng dẫn phối hợp với Chi cục Thủy sản Vĩnh Phúc, trong thời gian qua công tác bảo vệ NLTS trên địa bàn xã đã được chính quyền thường xuyên quan tâm thực hiện tốt, cụ thể là trong công tác tuyên truyền đã thực hiện trên đài phát thanh, pa nô áp phích và qua các hội nghị của xã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, hàng năm địa phương đã chỉ đạo tốt công tác điều tra NLTS đến từng hộ, qua công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân cũng được nâng lên và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó UBND xã cũng triển khai lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra trên các khu vực nội đồng nhằm ngăn chặn, hạn chế các đối tượng đánh bắt thủy sản bằng các hình thức trái với quy định của pháp luật. Vì vậy một số năm gần đây tại địa phương đã thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển NLTS.

Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển NLTS trên cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng được Nhà nước hết sức quan tâm qua việc ban hành hệ thống văn bản pháp luật, các quy định được xây dựng khá đầy đủ từ Trung ương cho đến địa phương như: Luật thủy sản số 17/2003/QH11 của Quốc Hội ban hành; Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/1013 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5316/KH-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai chương trình Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015; Kế hoạch số 1902/KH-UBND ngày 05/4/2016 về triển khai Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.

Năm 2017, Với các nội dung được giao triển khai thực hiện, nhằm ngăn chặn sự suy giảm NLTS trên địa bàn tỉnh. Ngày 07/8/2017 Chi cục Thủy sản đã có Quyết định số 30/QĐ-CCTS, về việc tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục đã phối hợp với phòng Công an PC49-Công an tỉnh, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế các huyện, thành, thị thực hiện kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản tại các thủy vực nội đồng trên địa bàn 9 huyện, thành, thị; Trên các khu vực đường sông như sông Hồng, sông Lô và các Đầm hồ lớn, Chi cục đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy-Công an tỉnh, tiến hành kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản bằng các hình thức trái với quy định của pháp luật như sử dụng kích điện, chất nổ và các chất độc hóa học gây hủy diệt nguồn lợi thủy sản trên các sông lớn chảy qua địa bàn tỉnh. Với mục tiêu bảo vệ và phát triển NLTS. Phòng Cảnh sát đường sông thường xuyên hỗ trợ, phối hợp cùng với Chi cục Thủy sản để làm tốt công tác này. Kết quả đợt kiểm tra đã phát hiện 7 trường hợp sử dụng kích điện để đánh cá. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm cho công an xã xử lý đối với 07 trường hợp thuộc 04 huyện, thị gồm: (Bình Xuyên; Vĩnh Tường; Tam Dương và Yên Lạc).

Chi cục Thủy sản phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy -Công an tỉnh Vĩnh Phúc 
kiểm tra hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản trên các sông lớn chảy qua địa bàn tỉnh

Bên cạnh việc thanh, kiểm tra thì công tác điều tra NLTS cũng hết sức quan trọng. Trên cơ sở có số liệu về thành phần loài, sự đa dạng, phong phú cũng như đánh giá trữ lượng thủy sản của khu vực địa bàn tỉnh. Từ đó giúp tham mưu phù hợp cho công tác bảo vệ và phát triển NLTS, nâng cao giá trị kinh tế. Qua kết quả điều tra của ngành Thuỷ sản tại các khu hệ đầm, hồ, sông trên địa bàn tỉnh phát hiện thấy hàng trăm loại cá (trong đó có hơn chục loại cá nuôi) thuộc 62 giống, 17 họ, 6 bộ. Trong đó bộ cá chép có số lượng loài nhiều nhất (58 loài), bộ cá vược (16 loài), bộ cá nheo (12 loài) còn lại là các bộ cá khác,…

Những năm gần đây, do tình trạng khai thác tận diệt trái phép của con người đã làm cho nguồn thủy sản tự nhiên ngày càng suy giảm, đặc biệt là các loài thủy sản có giá trị kinh tế làm ảnh hưởng không nhỏ đến đa dạng thành phần loài và số lượng của đàn thủy sản. Hàng năm, để giúp tái tạo bổ sung NLTS Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai chương trình thả cá bổ sung tái tạo nguồn thủy sản ở các địa phương. Năm 2017, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Hội Phật giáo tỉnh, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Đảo tổ chức thực hiện thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh như: Sông Phan, cầu Vũ Di, xã Vũ Di; sông Cánh, cầu mới Hương Canh và Hồ Xạ Hương, xã Minh Quang. Tổng số lượng cá thả trên 3,5 tấn, gồm các loài cá: Mè, Trôi rô hu, Trôi mrygal, Chép và cá Chày. Nguồn cá giống thả đảm bảo chất lượng và được cung ứng phần lớn tại các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh. Riêng tại cầu Sông Phan, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường Hội phật giáo tỉnh, chính quyền địa phương và đông đảo người dân tại xã Vũ Di đã thả hơn 1 tấn cá các loại lớn nhỏ khác nhau xuống Sông Phan với hy vọng giúp tái tạo phần nào NLTS tự nhiên nơi đây. Mục đích của buổi lễ chính là góp phần tái tạo và phục hồi NLTS ngoài tự nhiên, đồng thời góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức chính trị xã hội, xã hội hóa để nhân dân tham gia trong việc thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản và nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đảm bảo mật độ các loài thủy sản trong tự nhiên ngoài thủy vực. Các hành vi dùng chất nổ, xung điện hay các chất hóa học khai thác tận diệt trái phép gây ảnh hưởng đến nguồn thủy sản ngoài tự nhiên cần phải được phát hiện, tố cáo, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Chi cục Thủy sản phối hợp với Hội phật giáo tỉnh và các địa phương
tổ chức thả cá tái tạo bổ sung nguồn lợi thủy sản

Song song với công tác thanh, kiểm tra và thả cá bổ sung tái tạo NLTS thì công tác thông tin tuyên truyền cũng được Chi cục hết sức quan tâm triển khai giúp nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện công tác bảo vệ và phát triển NLTS, tạo nguồn lợi lâu dài và cân bằng môi trường thủy sinh, môi trường sống của con người. Thông qua các hình thức tuyên truyền như tập huấn, hội thảo, tờ rơi, chuyên mục và đặc biệt là hoạt động thả bổ sung giống thủy sản ra các thủy vực tự nhiên có sự tham gia của cộng đồng dân cư đã giúp nâng cao được ý thức, nhận thức cũng như hiểu biết về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển NLTS cho người dân. Với những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, bảo vệ và phát triển NLTS vừa qua; trong thời gian tới, rất mong các cấp chính quyền ngày càng quan tâm hơn nữa. Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, chính quyền địa phương, cùng với sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân sẽ giúp nâng cao nhận thức, tuyên truyền trong công tác bảo vệ và phát triển NLTS, từ đó có sự phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản triển khai các nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, bảo vệ và phát triển NLTS, tạo sự chuyển biến rõ rệt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 17/11/2017 Tác giả: Như Anh - Số lần được xem: 1802

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website