Hội nghị triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật


Sáng ngày 13/6/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Như Ý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thông tin & Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Sở có liên quan; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố.

Đồng chí Phan Thị Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Thủy sản truyền đạt nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phan Thị Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Thủy sản truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, những điểm mới so với Luật trước đâyđồng thời nêu khái quát các nội dung cơ bản của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong nuôi trồng thủy sản.

Hội nghị đã được triển khai hết sức nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về việc tuyên truyền, phổ biến Luật, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm đưa Luật vào cuộc sống, thực thi hiệu quả các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Như Ý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Thủy sản và đề nghị các ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố trong thời gian tới sẽ tích cực phối hợp cùng ngành Nông nghiệp, Chi cục Thủy sản Vĩnh Phúc tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản tới các tổ chức, cá nhân,trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác quản lý giống thủy sản, sử dụng thức ăn trong chăn nuôi thâm canh./.

Ngày đăng: 14/06/2019 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 860

Tin sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website