Kế hoạch thực hiện diệt chuột năm 2018


Những năm gần đây, diễn biến chuột hại trên đồng ruộng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, dẫn đến nhiều thiệt hại về kinh tế, bên cạnh đó chuột hại còn mang nguy cơ gây dịch bệnh cho xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-CT ngày 19/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất và đời sống, văn bản số 1676/UBND-NN3 ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường phòng trừ chuột hại, bảo vệ mùa màng. Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch số 25/KH-SNN&PTNT ban hành ngày 03/4/2018 về việc thực hiện diệt chuột năm 2018.

Theo đó toàn tỉnh sẽ tiến hành diệt chuột vào 3 đợt (Đợt 1: Từ ngày 08 - 21/4/2018;Đợt 2: Từ ngày 06 - 21/7/2018; Đợt 3: Từ ngày 06 - 21/10/2018) trên diện tích 41.000 ha đồng ruộng, trang trại sản xuất nông nghiệp; trong các khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, khu công cộng và tất cả các khu dân cư.
Theo Quyết định số 747/QĐ-CT ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấp kinh phí, phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua thuốc diệt chuột năm 2018” thì việc tổ chức thực hiện công tác diệt chuột sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ mua thuốc diệt chuột ở ngoài đồng ruộng, trang trại sản xuất nông nghiệp 2,87 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại do các địa phương tự cân đối và nhân dân tự đóng góp.
Để nâng cao hiệu quả diệt chuột, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị các địa phương tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp diệt chuột như: thực hiện vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ nhất là các khu vực gò cao, nghĩa địa, đất hoang hóa để hạn chế nơi ẩn náu và sinh sản của chuột; Sử dụng các biện pháp thủ công như đào, bắt chuột, hun khói, đổ nước vào hang, dùng chó săn bắt chuột, dùng các loại bẫy đánh bắt chuột; Bảo vệ và nghiêm cấm săn bắt các loại động vật là thiên địch của chuột như: Rắn, chim cú mèo, chim cú lợn,…Sử dụng các loại bả, thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam (ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, gia súc, gia cầm, thủy sản như: Ranpart 2% DS, Rat kill 2% DP, bả chuột sinh học BioRat,...).
Việc tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp và chỉ đạo thống nhất, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh xuống huyện và cơ sở. Trong đó, Sở Nông nghiệp & PTNT thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ công tác; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện, cơ quan thông tin đại chúng, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn để việc triển khai công tác diệt chuột đạt hiệu quả cao. Cấp huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) tham mưu UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch, thành lập Tổ công tác cấp huyện; phát động và tổ chức triển khai thực hiện cao điểm ra quân diệt chuột đồng loạt tới các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể trên địa bàn và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân dân Kế hoạch diệt chuột của tỉnh và địa phương,… Đối với cấp xã, tiến hành bố trí đủ nhân lực, phương tiện, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đạt hiệu quả; chỉ đạo Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền về công tác diệt chuột an toàn, hiệu quả; phản ánh thông tin tiến độ thực hiện Kế hoạch của xã, phường, thị trấn,…
Với ý nghĩa và lợi ích mà công tác diệt chuột đem lại, nhân dân toàn tỉnh hãy hưởng ứng chiến dịch ra quân diệt chuột đồng loạt với phương châm: “Nhà nhà diệt chuột, người người diệt chuột”, từ đó hình thành phong trào diệt chuột thường xuyên, đồng loạt ở tất cả các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh./.

 

Ngày đăng: 11/04/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 499

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website