Cao điểm phòng chống sinh vật hại lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018


Hiện nay, lúa Xuân sớm đang ở giai đoạn làm đòng; lúa Xuân muộn đang giai đoạn đứng cái - làm đòng. Thời tiết trong thời gian qua tương đối thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến khả năng lúa Xuân sớm trỗ tập trung từ 20-30/4, lúa Xuân muộn tập trung từ 30/4 - 10/5. Đây là thời kỳ cây lúa rất mẫn cảm với sinh vật gây hại, nhất là rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn và chuột. Để chủ động phòng chống sinh vật gây hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giành vụ Đông Xuân thắng lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo cao điểm phòng chống sinh vật gây hại lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018 với nội dung chính như sau:

1. Thời gian cao điểm hại: Từ 20/4 - 30/5.

2. Đối tượng gây hại chủ yếu trong cao điểm: Rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông và chuột. Ngoài ra, chú ý sâu cuốn lá nhỏ hại cục bộ.

3. Quy mô, địa bàn, diện tích gây hại: Chủ yếu trên trà lúa Xuân sớm và một phần diện tích lúa Xuân muộn giai đoạn trỗ - chín. Diện tích nhiễm các loại sinh vật hại trong cao điểm: 4.000 - 5.000 ha, trong đó diện tích cần phòng trừ 1.500 - 2.000 ha.

4. Yêu cầu các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục điều tra bổ sung sâu bệnh nhằm xác định địa bàn, quy mô diện tích và mức độ gây hại của từng đối tượng gây hại chủ yếu. Ra thông báo cao điểm phòng chống kịp thời. Chủ động tham mưu, phối hợp với các UBND huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai cao điểm phòng chống sinh vật hại lúa vụ Đông Xuân 2017 – 2018;

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng (phòng Nông nghiệp &PTNT, phòng Kinh tế) và các cơ quan liên quan phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (trực tiếp là các Trạm Trồng trọt và BVTV) để chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại trong cao điểm. Kịp thời tổ chức các biện pháp phòng chống hiệu quả, không để sinh vật lây lan ra diện rộng gây ảnh hưởng năng suất, sản lượng lúa vụ xuân;

Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cao điểm phòng chống sinh vật hại để nông dân biết, thực hiện.

Chi cục Trồng trọt và BVTV đang hướng dẫn nông dân cách nhận biết sâu, bệnh hại trên cây lúa

5. Một số biện pháp quản lý:

- Tăng cường thực hiện các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng, cắt dảnh héo sâu đục thân, vơ lá bệnh khô vằn trên đồng ruộng...;

- Phun thuốc BVTV đặc hiệu khi sinh vật hại đến ngưỡng phòng trừ:

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng, khi có từ 1.000 con/m2: giai đoạn lúa làm đòng - chắc xanh dùng: Ekar 700EC, Chess 50WG, Actara 25WG, Mydan…; giai đoạn lúa đỏ đuôi, dùng: Victory 585EC, Wusso 550EC...

 + Sâu đục thân lúa, khi có 0,2 ổ trứng/m2; sâu cuốn lá nhỏ khi sâu non nở rộ 10 con/m2 dùng: Configent 55SC, Patox 95WP, Virtako 40WG, Finico 800WG…

+ Bệnh khô vằn, khi có 10% dảnh hại dùng: Validacin, Forwanil 50SC, Lervil, Amistar-Top,…

+ Bệnh đạo ôn phun phòng khi ruộng có đạo ôn lá hại, phun trước khi lúa trỗ 5 - 7 ngày hoặc sau khi lúa trỗ, dùng: Window 75 WP, Fu -Amy 40EC, Fuji - one 40EC, Katana 20SC ...

+ Chuột, khi có chuột hại dùng: Ranpart 2%DS, Rat kill 2%DP, Rat-K2%, bả chuột sinh học Biorat...

6. Tăng cường kiểm tra việc kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trong cao điểm. Không để tình trạng thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thuốc ngoài danh mục, thuốc hết hạn sử dụng và lợi dụng tăng giá thuốc xảy ra trên địa bàn tỉnh.

7. Yêu cầu Lãnh đạo Chi cục, cán bộ các phòng: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt  và các thành viên trong Tổ công tác chỉ đạo triển khai tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (tại Quyết định số 01/QĐ-CCTT&BVTV ngày 02/01/2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) tăng cường xuống địa bàn được phân công để phối hợp chỉ đạo trong thời gian cao điểm. Báo cáo về Chi cục những khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết.

Đây là cao điểm sinh vật hại rất quan trọng trên lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018, đề nghị UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan quan tâm thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sinh vật gây hại gây ra, góp phần giành mùa vụ thắng lợi./.

Ngày đăng: 12/04/2018 Tác giả: Mạnh Linh - Số lần được xem: 580

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website