Sản xuất lúa giống tại Trại Giống cây trồng Mai Nham


  Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham là đơn vị sản xuất trực thuộc Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh phúc, có nhiệm vụ sản xuất các loại giống cây trồng để cung ứng cho nông dân trong tỉnh. Hiện nay, Trại có 20ha đất canh tác, hệ thống nhà kho, nhà sấy chế biến được đầu tư, cơ giới hóa được áp dụng tối đa nên năng suất lao động, chất lượng lúa giống được nâng lên. Hàng năm, Trại sản xuất được gần 200 tấn lúa giống các loại.
  Vụ Đông Xuân 2018, Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham được Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc giao sản xuất 4 giống lúa để cung ứng cho bà con nông dân trong tỉnh theo nội dung trong Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/2/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 54/KH-SNN&PTNT ngày 14/12/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT về thực hiện các nội dung hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 và Chương trình trợ giá, trợ cước cho các xã Miền núi.
  Anh Trần Thế Hiệp Phụ trách Trại Giống cây trồng Mai Nham cho biết: Vụ Đông Xuân 2018 Trại sản xuất gần 18 ha lúa giống  (TBR225, Thiên ưu 8, Q5, nếp IRi 352). Năm nay, thời tiết từ đầu vụ đến giờ tương đối thuận lợi, cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện cây lúa đang trong thời gian làm đòng, đây là giai đoạn cây lúa rất dễ mẫn cảm với thời tiết, dịch bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa giống. Chính vì vậy, Trại đang chỉ đạo cán bộ kỹ thuật và công nhân thăm đồng thường xuyên, giữ mực nước ruộng lúa đảm bảo, bón phân đầy đủ, cân đối để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng hạt giống cao. 
 


Cán bộ kỹ thuật Trại giống cây trồng Mai Nham thăm đồng kiểm tra lúa giống

  Để chủ động, kịp thời chuẩn bị đủ lượng giống cung ứng cho bà con vụ Mùa 2018 theo kế hoạch được giao, hiện nay Trại sản xuất Giống cây trồng Mai Nham đang tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc, kho bãi… để lúa sau khi thu hoạch về sẽ tiến hành sơ chế, bảo quản, kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng, sau đó sẽ tiến hành đóng gói và cung ứng cho nông dân.

 

Ngày đăng: 16/04/2018 Tác giả: Mạnh Linh - Số lần được xem: 557

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website