Tam Dương chỉ đạo tăng cường chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, đảm bảo sản xuất vụ Xuân 2018 giành thắng lợi


Vụ Xuân năm 2018, trên địa bàn huyện Tam Dương gieo cấy được hơn 3.300 ha lúa. Hiện nay, cây lúa đang trong thời kỳ làm đòng-trỗ bông, dự kiến trỗ tập trung từ ngày 30/4 đến 5/5, một số diện tích lúa cấy sớm, trỗ từ ngày 20/4 như Đồng Tĩnh, Hướng Đạo, Hoàng Hoa, Duy Phiên, Kim Long... Trong khi đó, dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, không khí lạnh tăng cường, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, gây hại như: sâu đục thân, bệnh khô vằn...Qua kiểm tra thực tế cho thấy bệnh vàng lá sinh lý đã xuất hiện rải rác tại một số xã như: Hướng Đạo, Hoàng Hoa, Đồng Tĩnh...Đây là thời điểm cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh gây hại nếu không được phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất lúa.
Trước tình hình đó, để đảm bảo cho sản xuất vụ Xuân năm 2018 giành thắng lợi, UBND huyện Tam Dương đã có văn bản yêu cầu Phòng Nông nghiệp & PTNT; Xí nghiệp Thuỷ lợi Tam Dương, Làng Hà; các Trạm: Khuyến nông, Trồng trọt và BVTV; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT: Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình sản xuất cụ thể đến từng xã, thị trấn. Tuyên truyền các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, chuột hại đến người dân bằng nhiều hình thức (Tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tờ rơi...). Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, nhất là đối với cây lúa. Theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh trên địa bàn huyện để có biện pháp phòng trừ kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Tổ chức triển khai kế hoạch diệt chuột năm 2018 đạt hiệu quả. Cung cấp nước tưới kịp thời phục vụ sản xuất, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dịch vụ công ích đảm bảo phát huy hiệu quả.
- Trạm Khuyến nông: Kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, bón thúc cho cây lúa, tăng cường sử dụng phân kali để tăng số lượng hạt chắc/bông, kết hợp sử dụng bổ sung phân bón lá và chất điều tiết sinh trưởng để lúa làm đòng, trỗ, chín tập trung và đạt năng suất cao. Tập trung chỉ đạo thực hiện dự án phát triển thương hiệu gạo Long Trì đạt hiệu quả cao.
- Trạm Trồng trọt và BVTV: Tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên cây lúa để hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ đảm bảo tính chính xác, hiệu quả. Kịp thời phát hiện những nơi có nguy cơ cao về sâu bệnh báo cáo UBND huyện để chỉ đạo.
- Xí nghiệp thuỷ lợi Tam Dương, Làng Hà: Đảm bảo cung cấp nước tưới dưỡng lúa kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là cây lúa ở thời kỳ làm đòng đến sau trỗ thoát 15-18 ngày, tuyệt đối không để thiếu nước làm ảnh hưởng đến năng suất. 
- UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và trưởng thôn trong việc hướng dẫn nông dân biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, chuột hại cây trồng. Chuyển tải kịp thời, đầy đủ các chủ trương chỉ đạo của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn về công tác tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và chuột hại lúa để người dân thực hiện có hiệu quả./.

 

Ngày đăng: 02/05/2018 Tác giả: Hồng Đức - Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 502

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website