Vĩnh Phúc sau 2 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp


Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp dựa trên đổi mới tổ chức sản xuất; đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ; chuyên môn hóa và tạo việc làm ổn định cho nông dân, chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao thu nhập, đời sống của dân cư nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng Nông thôn mới,… là những mục tiêu chung của đề án. Sau 2 năm thực hiện đề án giai đoạn 2016 - 2020.
Để thực hiện tốt những chủ trương đã đề ra, Vĩnh Phúc xác định trước hết cần đổi mới về thể chế, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện và đồng bộ các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp. Từ đó, nâng cao năng lực tổ chức, tăng tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chú trọng vào chất lượng và năng suất, tăng khả năng tiêu thụ và sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường; tăng thu nhập cho nông dân; đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.
Bước đột phá đầu tiên của tỉnh trong việc thực hiện đề án là triển khai thí điểm về dồn thửa, đổi ruộng (DTĐR) tại 02 xã Ngũ Kiên và Cao Đại của huyện Vĩnh Tường, diện tích đất DTĐR của 02 xã với tổng diện tích 386,8 ha, đạt 100% kế hoạch đề ra, với tổng số 4.141 thửa, giảm 11.893 thửa so với trước khi DTĐR (giảm 74% tổng số thửa), hiện nay có rất nhiều tổ chức, cá nhân mua, thuê gom ruộng đất đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cũng như tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người sản xuất. Đây được xem là bước đột phá rất lớn nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư tích tụ đất đai.
Đến nay, tỉnh đã áp dụng và chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP cho 33 cơ sở chăn nuôi lợn, 03 cơ sở chăn nuôi bò sữa, 09 cơ sở nuôi trồng thủy sản và 04 cơ sở sản xuất, sơ chế rau, củ. Với phương châm chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện thành công đề án. Năm 2016-2017, tỉnh đã phát triển mở rộng 27.554,3ha giống lúa chất lượng các giống thực hiện gồm: Thiên ưu 8, HT1, BC15, RVT, TBR225… Đặc biệt, trong 02 năm đã mở rộng 11.534,65 ha giống ngô biến đổi gen tập trung vào 3 giống: NK4300Bt/GT, NK66 Bt/GT và DK6818S; sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo hướng VietGAP với tổng diện tích 2.223,5 ha gồm: Bí đỏ, dưa chuột, cà chua, ớt, khoai tây và cây rau ăn lá. Trong sản xuất đã chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng và mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên - xã hội của tỉnh, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu. Dần dần đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Lúa chất lượng, rau, hoa, cây cảnh và ngô biến đổi gen được mở rộng diện tích. Một số sản phẩm đặc trưng đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm như: Rau an toàn Vân Hội Xanh, su su Tam Đảo, Thanh Long ruột đỏ Lập Thạch...
Đến nay, tỉnh hỗ trợ sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo hướng VietGAP với tổng diện tích 2.223,5 ha gồm: Bí đỏ, dưa chuột, cà chua, ớt, khoai tây và cây rau ăn lá. Các tiến bộ kỹ thuật mới được áp dụng rộng rãi, cơ giới hóa được đưa vào hầu hết các khâu của quá trình sản xuất đã tạo ra năng suất lao động cao, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, tạo sự thay đổi trong kỹ thuật canh tác, sản xuất hàng hóa các sản phẩm có chất lượng, ngày càng đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và cho thu nhập cao. Thực hiện các cơ chế đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, năng suất các loại cây trồng không ngừng tăng, đặc biệt là năng suất lúa hiện nay đạt khoảng 63-67 tạ/ha/vụ. Đến năm 2017 tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa giống lúa chất lượng đạt trên 55% tổng diện tích lúa của toàn tỉnh (tăng 23,5% so với 2015) thay thế giống lúa KD18. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt đã tác động tích cực đến năng suất, chất lượng của các cây trồng chủ lực, do đó giá trị sản xuất trồng trọt ngày càng tăng lên, năm 2016 tăng 6,88% so với năm 2015, năm 2017 tăng 6,71% so với năm 2016.
Trong những năm gần đây chăn nuôi tiếp tục được phát triển, vai trò giống trong chăn nuôi ngày càng được khẳng định, Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những tỉnh có bước tiến nổi bật trong chăn nuôi. Để đáp ứng về số lượng, chất lượng và các điều kiện về môi trường, Vĩnh Phúc đã ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư để đưa chăn nuôi thành ngành chủ lực, mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác nâng cao phẩm chất giống, xử lý chất thải chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá SS 2010) năm 2016 tăng 12,8% so với năm 2015, năm 2017 tăng 1,57% so với năm 2016. Chăn nuôi tiếp tục khẳng định là ngành chính trong sản xuất nông nghiệp, đến nay, sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về chất và lượng, giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2017 chiếm 55,1% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp. Các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được áp dụng rộng rãi, nhiều giống gia súc, gia cầm có chất lượng tốt được đưa vào sản xuất. Thực hiện thay đổi từ phương thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp, đưa chăn nuôi trở thành mũi đột phá trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Xuất hiện ngày càng nhiều điển hình thâm canh thủy sản.
Có thể khẳng định, trong 2 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến cơ bản; các sản phẩm chủ lực, thế mạnh được lựa chọn tập trung phát triển; khoa học công nghệ được áp dụng vào sản xuất. Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng; nhiều chương trình, dự án, phương án gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tiếp tục được xây dựng và triển khai, cơ giới hóa trong nông nghiệp được đẩy mạnh… Với lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, tổ chức lại sản xuất khuyến khích chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa... tạo nguồn thu nhập bền vững cho người dân theo mục tiêu của đề án đề ra./.

 

Ngày đăng: 24/05/2018 Tác giả: Trần Hiếu - Số lần được xem: 740

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website