Huyện Lập Thạch triển khai sản xuất vụ Mùa - vụ Đông 2018


Vụ Mùa - vụ Đông năm 2018 huyện Lập Thạch phấn đấu gieo trồng trên 6.900ha diện tích cây hàng năm. Vụ mùa 4.000ha. Trong đó: Cây lúa 3.100ha, năng suất ước đạt 51 tạ/ha. Phấn đấu tỷ lệ gieo cấy giống lúa chất lượng đạt trên 65% diện tích, bằng các giống lúa như: Thiên ưu 8, HT1, RVT, Nếp 97, BC15...; cây ngô 200ha, năng suất ước đạt 37,5tạ/ha; Cây khoai lang: 80 ha, năng suất ước đạt 91 tạ/ha; Rau các loại 180 ha, năng suất phấn đấu 143tạ/ha; Cây đậu tương 20ha, năng suất ước đạt 17,5 tạ/ha; Cây lạc 160ha, năng 18tạ/ha; cây thức ăn gia súc 180 ha, năng suất phấn đấu 250 tạ/ha và các loại cây trồng khác tập trung trồng, chăm sóc 80ha để có năng suất và hiệu quả cao. Vụ Đông diện tích gieo trồng  phấn đấu đạt trên 2.900 ha. Trong đó: Cây ngô 1.900 ha, năng suất phấn đấu 39tạ/ha; Cây khoai lang 390 ha, năng suất ước đạt 110tạ/ha; Cây đậu tương 30 ha, năng suất 17tạ/ha; Cây lạc 30 ha, năng suất 18 tạ/ha; Rau xanh các loại với diện tích phấn đấu 200 ha, năng suất 145 tạ/ha; Bí đỏ đạt diện tích 70 ha, năng suất 155 tạ/ha; Dưa chuột15 ha, năng suất 138tạ/ha; Khoai tây 10 ha, năng suất 150tạ/ha; Ớt cay 30 ha, năng suất 134 tạ/ha; Cây thức ăn gia súc 120ha, năng suất 200 tạ/ha và cây khác tập trung trồng, chăm sóc 105ha để có năng suất và hiệu quả cao.
Để phấn đầu hoàn thành mục tiêu chính đề ra cho sản xuất vụ Mùa - vụ Đông năm 2018, các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cần tập trung: 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt ở cấp xã về cơ chế chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho nông dân, nắm bắt những cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước hướng dẫn tiến bộ khoa học kỹ thuật để nhân dân chủ động nắm chắc các thông tin phục vụ cho sản xuất. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón cân đối, thực hiện sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) để tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn VSTP.
Tập trung gieo trồng các loại cây trồng trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu thực hiện 100% diện tích lúa Mùa sớm theo kế hoạch bằng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như: Thiên ưu 8, RVT, HT1, BC15,… khi thu hoạch lúa Đông - Xuân gặt sát gốc vùi kỹ gốc rạ, bón vôi bột gặt đến đâu làm đất đến đó. Cây ngô vụ Đông trồng xong trước 30/9/2018 phấn đấu trồng hết diện tích ở các chân đất có thể trồng được bằng các giống ngô lai có năng suất, chất lượng cao đã được trồng nhiều năm phù hợp với đồng đất của vùng như NK4300, NK6654, LVN4, P4199, ngô nếp, ngô biến đổi gen,… những diện tích trồng ngô kém hiệu quả bố trí trồng các loại rau màu khác, kiên quyết không để đất trống.
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa cây trồng, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Rau, hoa, quả, cây ưa lạnh, tăng diện tích cây đậu tương, sử dụng giống ngô biến đổi gen kết hợp áp dụng các TBKT mới vào sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế./.

 

Ngày đăng: 29/05/2018 Tác giả: Hảo Nguyễn - Số lần được xem: 428

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website