Vĩnh Tường triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2018


Vụ Mùa năm 2018, huyện Vĩnh Tường phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 6.400 ha (trong đó các cây trồng chính gồm: cây lúa 4.900 ha, cây ngô 650 ha, cây lạc 40 ha, cây đậu tương 10 ha, rau các loại 350 ha, cây cỏ voi 400 ha, cây trồng khác 50 ha). Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt 30.430 tấn. Trong cơ cấu giống cây trồng, huyện xác định tiếp tục mở rộng diện tích một số giống lúa có chất lượng cao như: Thiên ưu 8, BC15, HT1, RVT, nếp các loại được gieo trồng trên chân đất vàn thấp, vàn cao chủ động nước. Đối với cây ngô chủ yếu gieo trồng trên chân đất chuyên màu vùng bãi và trên chân đất vàn cao không chủ động nước, sử dụng các giống như: Ngô chuyển gen NK4300 Bt/Gt, NK66 Bt/Gt; ngô lai: NK4300, PAC999, PAC558, LVN4; ngô nếp các loại.
Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã có các giải pháp cần tập trung chỉ đạo như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ tốt; chú trọng phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật canh tác,... vào sản xuất, đẩy mạnh áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt trên tất cả các loại cây trồng, đặc biệt là trên các loại cây rau quả, tiến tới đăng ký nhãn hiệu cho một số sản phẩm hàng hóa trên địa bàn;ứng dụng công nghệ cao (nhà màng, nhà lưới); tăng sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ sinh học, phân bón qua lá, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; sử dụng màng phủ nông nghiệp... để đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững; khuyến khích việc dồn thửa, đổi ruộng nhằm đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất từ khâu gieo trồng đến thu hoạch, bảo quản và chế biến; đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm thế mạnh của huyện; quản lý tốt nguồn nước, đảm bảo tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; chủ động khơi thông các luồng tiêu, bảo dưỡng các trạm bơm tiêu để sẵn sàng tiêu úng khi có mưa lũ xảy ra.
Huyện cũng  yêu cầu các cơ quan chuyên môn như: Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông, trạm Trồng trọt & BVTV tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ngay từ đầu vụ để cây trồng sinh trưởng khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại và các điều kiện ngoại cảnh bất thuận; làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh nhằm hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện tích cực tuyên truyền sâu rộng, phổ biến các chủ trương, định hướng của tỉnh, của huyện về sản xuất vụ Mùa 2018; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, cây trồng;các mô hình sản xuất có hiệu quả, tiến bộ kỹ thuật mới, những giống cây trồng mới, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin thị trường, diễn biến thời tiết, tình hình dịch hại trong sản xuất. Yêu cầu Xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường chỉ đạo các trạm thuỷ lợi địa phương tích cực tổ chức nạo vét các tuyến kênh tưới, tiêu trước khi vào vụ và cung cấp đủ nước phục vụ gieo trồng. UBND các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp, cán bộ phụ trách nông nghiệp các xã căn cứ vào định hướng chỉ đạo của huyện, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình sản xuất ở địa phương góp phần cho sản xuất vụ Mùa 2018 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giành thắng lợi./.

 

Ngày đăng: 30/05/2018 Tác giả: Hồng Đức-Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 589

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website