Đảm bảo gieo cấy lúa vụ Mùa năm 2018 giành thắng lợi


Vụ Đông Xuân 2017 - 2018, thời tiết diễn biến bất thường làm cho lúa Xuân trỗ muộn hơn so với trung bình nhiều năm 7 - 10 ngày, điều này sẽ gây áp lực đối với sản xuất vụ Mùa 2018. Bên cạnh đó, sản xuất vụ Mùa còn chịu tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp,... Vì vậy, việc tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất vụ Mùa năm 2018 là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát để đạt kết quả cao.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc quyết tâm chỉ đạo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng diện tích gieo cấy lúa: 26.800 ha, năng suất 62,0 tạ/ha, sản lượng đạt 139.360 tấn. Tỷ lệ diện tích gieo cấy lúa chất lượng đạt trên 65%.  

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần giành thắng lợi sản xuất vụ Mùa năm 2018, các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất

- Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp & PTNT làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất. Trên cơ sở chủ trương, định hướng của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp, các địa phương cần cụ thể hoá cho phù hợp, bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, thực sự coi đây là nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên ở cơ sở.

- Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện, thành phố phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn tăng cường xuống cơ sở để cùng hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Hai là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, Trang thông tin Nông nghiệp & PTNT, hệ thống truyền thanh cơ sở, các hội nghị, các lớp tập huấn, bằng các tờ rơi,… tích cực tuyên truyền sâu rộng, phổ biến các chủ trương, định hướng của tỉnh về sản xuất vụ Mùa 2018: Hướng dẫn thực hiện đúng cơ cấu giống cây trồng, thời vụ; giới thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả, kỹ thuật thâm canh, những giống cây trồng mới, an toàn thực phẩm, thông tin thị trường, diễn biến của thời tiết, các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất và biện pháp khắc phục. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón cân đối và phòng chống sinh vật hại kịp thời, bảo vệ an toàn cho sản xuất.

Ba là: Bố trí cơ cấu cây trồng, giống và thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương

Thực hiện tốt “Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2018” của tỉnh đã ban hành.

 Trà Mùa sớm: Sử dụng các giống lúa thuần: Thiên ưu 8, HT1, RVT, Nếp 97, BC15 (đất 2 lúa),… Thời vụ gieo từ ngày 05 - 10/6, tuổi mạ 10 - 15 ngày.

Trà Mùa trung: Sử dụng các giống: Thiên ưu 8, HT1,... gieo từ ngày 15 - 20/6; Tuổi mạ 15 - 30 ngày.

Bốn là: Làm tốt các dịch vụ phục vụ sản xuất, gắn liền công tác QLNN

- Về giống, vật tư, phân bón

+ Chuẩn bị đủ giống tốt và các loại vật tư, phân bón, thuốc BVTV đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Giao Trung tâm Giống cây trồng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị đủ giống có phẩm cấp, chất lượng tốt để phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2018; đồng thời từng bước tăng cường sản xuất giống tại chỗ để chủ động đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.

+ Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, tích cực thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-CT ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; quy trình kỹ thuật canh tác, bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân kali, chăm sóc, phòng chống sinh vật hại cho cây trồng kịp thời để cây sinh trưởng, phát triển tốt, tiền đề cho năng suất, chất lượng cao.

+ Đẩy mạnh sử dụng giống cây trồng có năng suất, chất lượng vào sản xuất, nhất là giống lúa chất lượng, ngô biển đổi gen để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng.

- Công tác bảo vệ thực vật

+ Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật (cấy lúa hiệu ứng hàng biên, SRI, 3 giảm 3 tăng, IPM, ICM, thực hành nông nghiệp tốt VietGAP) ngay từ đầu vụ để cây trồng sinh trưởng khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu, bệnh hại và các điều kiện ngoại cảnh bất thuận.

+ Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo sinh vật hại trên đồng ruộng; tổ chức, hướng dẫn có hiệu quả việc phòng chống sinh vật hại; triển khai tốt và hiệu quả chiến dịch diệt chuột tập trung đợt 2/2018; tổ chức tốt cao điểm phòng trừ sâu bệnh hại tháng 8, 9/2018.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện, các ngành liên quan tổ chức các đợt thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất về chất lượng giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng các cửa hàng, đại lý kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không có trong danh mục, hàng cấm sử dụng, hàng hết hạn sử dụng,… gây ảnh hưởng đến sản xuất. Kết quả thanh, kiểm tra phải được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; các hành vi vi phạm sẽ được công bố công khai để nhân dân trong tỉnh biết.

- Công tác chuyển giao và ứng dụng TBKT

+ Thực hiện tốt hướng dẫn, chuyển giao TBKHKT để nông dân áp dụng, nhất là sử dụng phân bón đạt hiệu quả, tăng cường sử dụng phân hỗn hợp, phân kali, phân hữu cơ vi sinh, bón phân cân đối và phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phối hợp để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả cao, dễ áp dụng để nhân ra diện rộng. Tiếp tục trình diễn, mở rộng quy mô áp dụng các TBKT mới về giống, phân bón, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật cấy lúa hiệu ứng hàng biên,... để nông dân thăm quan, học tập. Trong quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc Sở với các huyện, thành phố.

+ Đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ canh tác tiên tiến trong sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng mô hình liên kết sản xuất. Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo nông dân thực hiện sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) để tạo sản phẩm đảm bảo ATTP, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng thu nhập cho nông dân.

- Về công tác thuỷ lợi

Chi cục Thuỷ lợi, Tổ đặt hàng phối hợp với các Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi xây dựng kế hoạch và thống nhất lịch tưới, tiêu cụ thể; phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, HTX quản lý tốt nguồn nước, bảo đảm tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Trước mùa mưa bão, cần khơi thông các trục tiêu, bảo dưỡng các trạm bơm tiêu để sẵn sàng tiêu úng vụ Mùa khi có mưa lũ xảy ra. Đảm bảo quyền lợi cho nông dân trong việc thực hiện chính sách miễn thuỷ lợi phí của tỉnh.

Năm là: Đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SNN&PTNT ngày 04/12/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT về thực hiện các nội dung hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. Dự kiến hỗ trợ giống lúa chất lượng vụ Mùa: 686 tấn giống lúa các loại, tương ứng 13.720 ha (bao gồm cả trợ cước, trợ giá miền núi 150 tấn).

Hi vọng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành, sự tham gia nỗ lực của người dân, sản xuất lúa vụ Mùa 2018 sẽ giành thắng lợi, đảm bảo về năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản, góp phần vào phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn./.

Ngày đăng: 12/06/2018 Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Hồng Thơm - Chi cục TT & BVTV - Số lần được xem: 458

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website