Huyện Sông Lô tập trung tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2018


Hiện nay, cùng với các địa phương trong tỉnh, bà con nông dân huyện Sông Lô đang tích cực chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông. Vụ Đông góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, mang lại hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích, thúc đẩy phát triển chăn nuôi, là cơ sở hoàn thành chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng của huyện. Tuy nhiên, vụ Đông 2018 tiếp tục diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trường nông sản bấp bênh. Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018, huyện Sông Lô chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tập trung tuyên truyền, vận động bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất vụ đông, tích cực thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là phát triển vụ đông trên đất trồng ngô, mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, đưa năng suất, sản lượng cây trồng tăng cao. 
Huyện chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Đôn đốc nhân dân tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Mùa đã chín theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế thấp nhất tổn thất do ảnh hưởng của mưa bão, đồng thời giải phóng đất sớm, thu hoạch lúa đến đâu, làm đất trồng cây màu đông ngay đến đó, đảm bảo gieo trồng cây vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất. Đối với các diện tích lúa gặt muộn sau 20/9/2018 nếu gieo trồng ngô cần bố trí làm ngô bầu để tranh thủ thời vụ, thời gian gieo trồng ngô kết thúc muộn nhất là ngày 30/9/2018. Đối với các diện tích không bố trí gieo trồng ngô cần tuyên truyền vận động nhân dân không bỏ đất trống, tận dụng diện tích gieo trồng các loại cây trồng khác như: Đỗ tương, khoai lang, khoai tây, rau màu các loại nhằm mở rộng tối đa diện tích gieo trồng cây vụ Đông.
Huyện Sông Lô đã phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo, bám sát thực tiễn sản xuất, chỉ đạo quyết liệt, sát sao đến các khu hành chính; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông; chủ động khắc phục thiên tai, dịch bệnh đảm bảo an toàn cho sản xuất. Triển khai ngay kế hoạch sản xuất cây vụ Đông: Rà soát quỹ đất, quy hoạch vùng sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng vụ đông (nhóm cây ưa ấm và ưa lạnh) cho phù hợp với tình hình thực tế, tiến độ thu hoạch lúa Mùa, tập quán sản xuất và thị trường tiêu thụ. Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa và cây trồng màu vụ Mùa, giải phóng đất sớm để gieo trồng cây vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất, mở rộng diện tích các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ.
 
Nông dân huyện Sông Lô đang chuẩn bị gieo trồng vụ Đông
 
Đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật: Giống; kỹ thuật làm bầu, ươm cây non; làm đất tối thiểu, chăm sóc, phân bón, cơ giới hóa, sản xuất an toàn…, nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất, tăng năng suất và hiệu quả trên đơn vị diện tích. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dịch vụ sản xuất nông nghiệp; chủ động chuẩn bị, cung ứng kịp thời, đảm bảo về số lượng và chất lượng các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất. Xây dựng phương án tưới tiêu hợp lý cho diện tích gieo trồng cây vụ Đông. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, lồng ghép các nguồn vốn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, 135…, ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất vụ Đông để giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn, đẩy mạnh sản xuất.
Huyện Sông Lô cũng yêu cầu các đơn vị, UBND các xã trong huyện duy trì và chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tiến độ sản xuất theo từng thời kỳ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành sản xuất của chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp./.

Ngày đăng: 28/09/2018 Tác giả: Hảo Nguyễn - Số lần được xem: 377

Tin sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website